perjantai 14. joulukuuta 2012

Kissa pöydälle: ydinvoimahankkeiden kannattavuus uudelleen puntariin


Uudet ydinvoimalat, kuten tämä Olkiluoto-3 tai Fennovoiman Hanhikivi-1,  tulevat olemaan tappiotahkoja, jotka eivät tuota niihin sijoitettua pääomaa takaisin teknisen käyttöikänsä aikana, mikäli suunnitteluvaiheessa tehtyihin kannattavuuslaskelmiin ja uusimpiin sähkön hintakehitysennusteisiin on uskomista (Kuva Jukka Seppälä/Creator's Fingerprints)

Suomessa on vallinnut syvä hiljaisuus käynnissä olevien Olkiluoto-3 ja suunniteltujen Olkiluoto-4 sekä Fennovoiman Hanhikivi-1  ydinvoimalahankkeiden taloudellisen kannattavuuden ympärillä. Kaikki ilmeisesti olettavat edelleen, että ydinvoima on tietysti halvinta, varminta ja kannattavinta sähköenergiaa, mitä ajatella saattaa. Tähän tulokseen tuli myös vuonna 2009 julkaistu Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston opinnäytetyö, jossa vertailtiin ydinvoiman ja muiden sähköenergian tuotantomuotojen kustannuksia ja kannattavuutta. Työn oli tehnyt Essi Ahonen ja se oli otsikoitu: "Ydinvoimahankkeet Suomessa Nuclear Projects in Finland" .

LINKKI - DORIA: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/45095/nbnfi-fe200905151457.pdf?sequence=3

Raportissa todettiin ydinvoiman tulevan halvemmaksi kuin muut energialähteet ja olevan kilpailukykyistä kaikin puolin. Mutta kun lukee tarkemmin mistä energiatuotannon kustannukset muodostuvat, kiinnittyy huomio ydinvoiman kohdalla kannattavuuslaskelmaan, joka on tehty 40 vuoden taloudellisen käyttöiän perusteella. Jotta 1500 MW ydinvoimala, jonka pääomakuluiksi on laskettu n. 4,1 miljardia euroa, maksaisi siihen sijoitetun pääoman 40 vuodessa takaisin, tulisi sähköstä saatavan tuottajahinnan olla 35 euroa Megawattitunnille. Ikäviä kysymyksiä herää mielessäni, kun julkisuuteen on kerrottu Arevan toimesta Olkiluoto-3 ja Flamanvillen sisarreaktorien tulevan maksamaan vähintään 8,5 miljardia euroa (alkuperäisen kustannusarvion 3 miljardin euron sijasta). Kun tiedossa on myös kansainvälinen uusien reaktorien hintataso, joka liikkuu 6 - 8,5 miljardin euron paikkeilla tuonkokoisten reaktorien osalla, on myös Fennovoiman hanke pudonnut kannattavuuskerhon ulkopuolelle.

LINKKI - KAUPPALEHTI: http://www.kauppalehti.fi/etusivu/olkiluoto+kolmonen+maksaa+8,5+miljardia/201212321921

Ja jotta asiat eivät olisi liian yksinkertaisia kuolevalle teollisuudenalalle, asiantuntijat povaavat Pohjoismaiden sähkömarkkinoille rajua ylituotantoa lähivuosina - ja sen mukana sähkön hinnan romahtamista. Mikäli Olkiluoto-3 joskus valmistuu ja käynnistetään, se tulee rakentamaan itselleen sarkofagia Eurajoelle yhdessä tuulivoimapuistojen ja runsaan vesivoiman kanssa. Sähkön hinnan on arvioitu putoavan ensi vuoden lopulla, 50% todennäköisyydellä, jopa 20 euroon megawattitunnilta, ja ensi vuoden keskihinnankin 34 euroon. Ja sitten tulevaisuudennäkymät: vuoteen 2018 mennessä sähkön keskihinta Pohjoismaissa tulee putoamaan 25 euroon megawattitunnilta.

LINKKI - TALOUSSANOMAT: http://www.taloussanomat.fi/energia/2012/10/02/pankki-sahkon-hinta-ensi-syksyna-vain-puolet-nykyisesta/201239038/12

Nyt jokainen voi tehdä nopeat laskelmat itse. Jos vuonna 2009 arvioitiin ydinvoimalan pääomakulujen muodostavan 20 euroa tuotetulle megawattitunnille 4,1 miljardin euron pääomakuluilla, mitä se on tänä päivänä, kun reaktorin pääomakulut ovat 6 - 8,5 miljardia euroa? Tutkimuksessa laskettiin 20 % nousun pääomakustannuksissa nostavan tuotetun sähkön hintaa "vain" 5 euroa / MWh. No sehän on karkeasti 32,5 - 45 euroa megawattitunnille pelkkiä pääomakustannuksia. Lisäksi tulevat polttoine-, käyttö-, huolto- ja purkukustannukset, sekä ydinjätteen loppusijoitus, jotka eivät välttämättä mahdu tutkimuksessa oletettuihin käyttökustannuksiin. Nämä muut kustannukset on arvioitu tutkimuksessa varovaisesti 15 euroksi tuotettua Megawattituntia kohden.

Siis Olkiluoto-3:n tuottama sähkö maksaisi nykytiedon mukaan n. 60 euroa/Megawattitunti. Ja sitä pitäisi myydä 25 eurolla Megawattitunti. Ei kuulosta minusta bisnekseltä. PERSNETTOAUTOMAATTI.

Linkki - KP24: http://www.kp24.fi/uutiset/lehtiteema/1480/316870/10/Yle-Pyh%C3%A4joen-ydinvoimala-voi-maksaa-Fennovoimalle-reilusti-ennakoitua-enemm%C3%A4n

Entä Fennovoiman uusi uljas voimalahanke sitten? Minimissään 6 miljardin pytty ei tule tuottamaan kassaan muuta kuin velkaa ja ydinjätettä. 47,5 euroa / MWh tuotantokustannukset ja 25 e / MWh myyntihinta takaa sen. Tämän tajusi E.ON ja vetäytyi viisaasti. Toivottavasti suomalaisetkin osakasyhtiöt älyävät laskea hieman ynnälaskua ja tehdä itsenäisiä päätöksiä. Se, että on jo menettänyt isoja summia hullunhankkeessa, ei saa sumentaa järkeä niin, että menettää edellisten lisäksi kymmenkertaisen määrän roikkumalla uppoavassa laivassa. Kallein vaihtoehto osakkaille tulee olemaan, jos voimala joskus ladataan polttoaineella ja käynnistetään. Ydinjätteeksi käynnistettäessä muuttuneen voimalan purkutyötkin kun maksavat sadoista miljoonista miljardeihin euroihin.

Yhdysvaltojen suurimman ydinvoimayhtiön EXELONin viime keväänä eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja John Rowe oli nähnyt kehityksen ja kertoi pari viikkoa eläkkeelle jäämisensä jälkeen pitämässään lehdistötilaisuudessa edeltäjänsä tilanneen suuren määrän ydinreaktoreja ympäristösyistä - edeltäjä oli sairastunut ja kuollut, reaktorit olivat tuottaneet sähköä vuosikymmeniä, mutta yhtiön kassaan ne eivät olleet siihen mennessä tuottaneet yhtään dollaria. Seniorijohtajan mielestä ydinvoima ei ole nyt eikä näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa taloudellisesti kannattava energiantuotantomuoto USA:n oloissa, jossa erityisesti kaasu, mutta myös hiili ja uusiutuva energiakin ovat halvempia.

LINKKI: http://solarwindpronet-suomi.blogspot.fi/2012/03/yhdysvaltain-suurimman-ydinvoimayhtion.html

LINKKI (engl.) - FORBES : http://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2012/03/29/exelons-nuclear-guy-no-new-nukes/

Samansuuntaisia viestejä lähetti myös toisen suuren amerikkalaisen ydinvoimayhtiön GE:n johtaja Jeff Immelt taannoisessa haastattelussaan.

LINKKI (engl.) - ENENEWS: http://enenews.com/breaking-ceo-of-ge-says-nuclear-power-really-hard-to-defend-financially-at-some-point-really-economics-rule


Jos sähkön hinta laskee nyt ennustetulle 25 euroa / MWh tasolle se tarkoittaa käytännössä sitä, että yksikään uusi ydinvoimala ei tule maksamaan takaisin  siihen sijoitettuja euroja taloudellisen toimintaikänsä aikana, (40 v.) tai edes koko teknisen toimintaikänsä aikana (60 v.). Lisäksi näistä laskelmista puuttuu kokonaan onnettomuuksien aiheuttama kustannusriski, joka voi mitätöidä laitoksen ja aiheuttaa kymmenien tai satojen miljardien eurojen kustannukset vaikka jo laitoksen ensimmäisenä käyttövuonna. Esimerkiksi osittainenkin sydämensulamisonnettomuus voi laittaa laitoksen purkukuntoon ja maksaa kymmeniä miljardeja.

Mitä muuten maksaa 1600 MW ydinvoimalaa vastaavan vuosituotannon omaavan tuhannen 4,5 MW tuulivoimalan rakentaminen nykyisin? No se maksaa suunnilleen 5 miljardia euroa. Tämän on huomannut aikanaan Fennovoimaa itselleen halunnut Simon kuntakin ja tuulipuistohankkeet vauhdittavatkin kunnan taloutta oikein kunnolla. Linkin takana löytyy Simon kunnanjohtajan mietteitä asiasta.

LINKKI - SIMO: http://www.simo.fi/?g=kuntainfo&pid=730&cg=385

LINKKI  - YLE:
http://yle.fi/uutiset/ydinvoimakunta_simo_hullaantui_tuulesta/6046953

Mutta vakavampi asia sitten on, että ydinvoimaloiden kymmenen vuoden DDR-suunnitelmatalous-projektiaika uhkaa muitakin sähköntuotantomenetelmiä kannattavuusvajeella. Ydinvoimaloiden aiheuttama ylituotanto puree uusiutuvan energian hankkeidenkin kannattavuutta ja sekoittaa markkinat äkillisillä mammuttimuutoksilla. 1600 MW puolessa tunnissa verkkoon tai verkosta pois on aikamoinen muutos, varsinkin kun uutta "pysyvää" kapasiteettia tulee äkkiä tämän verran. Vaikka sähköä tuotetaankin tappiolla se painaa muiden tuottajien kannattavuuden alas romahduttamalla markkinahinnat. Ja se ei ole kenenkään etujen mukaista. Kymmenen vuotta sitten tehdyistä ydinvoimapoliittisista virheistä ei pitäisi maksaa koko kansakunnan ja energiateollisuuden. Valtio maksaa esimerkiksi tuulivoimalle syöttötariffijärjestelmällä markkinahinnan ja tuulisähkön tuottajille maksetun takuuhinnan välisen korvauksen, eli 12 vuoden ajan tuulivoiman tuottajien asema on varsin turvattu. Mutta väkisin dumpattu ydinsähkö lisää veronmaksajien taakkaa. Ilman uusia ydinvoimaloita takuuhinta säilyisi lähempänä markkinahintaa ja päästötön, turvallinen, ydinvoimaa edullisempi ekosähkö tulisi kansakunnan veronmaksajille halvemmaksi. Ja esimerkiksi aurinkosähkön tuotantoa mukahalpa ydinsähkö verottaa ylituotantonsa vaikutuksella tuntuvasti. Haluammeko todella tällaista energiapolitiikkaa?

JPS

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti