tiistai 24. syyskuuta 2013

Venäläistä merirosvorulettia arktisen luonnon kustannuksella - Greenpeace tähtäimessä


Arktinen luonto on herkkä ihmisen toiminnalle - tämän ymmärtää Greenpeace ja sen aktivistit.    Kuva: JS / C. F.


Viime päivien uutisotsikot saavat ympäristöuutisia seuranneet ymmälleen ja vihaisiksi. Venäjän rannikkovartioston erikoisjoukkojen rynnäkkö kansainvälisillä vesillä olleeseen Greenpeacen aktivistilaivaan "Arctic Sunriseen" tuo mieleen merirosvojen toiminnan. Greenpeacen aktivistit koettivat kiinnittää maailman huomion arktisen öljynporauksen ilmeisiin ympäristöuhkiin - onhan kyseinen porauslautta Greenpeacen mukaan ensimmäinen arktinen öljynporausprojekti ja sen vuoksi ennakkotapaus, johon maailman tulisi nyt ottaa kantaa. Arat arktiset alueet eivät voi selvitä öljyvuodoista edes niin hyvin kuin eteläiset, joilla niilläkin öljyntorjunta on kallista, hankalaa ja usein tehotonta. Jäätävissä, tuulisissa oloissa öljyntorjunta on yksinkertaisesti mahdotonta ja öljyonnettomuus voi tuhota herkän ekosysteemin vuosikymmeniksi jos ei vuosisadoiksi.

http://www.greenpeace.org/finland/fi/media/blogi/viisi-syyt-miksi-osoitimme-mielt-gazpromin-lj/blog/46749/

http://www.greenpeace.org/finland/fi/media/lehdistotiedotteet/Greenpeace-torjuu-syytteet-merirosvouksesta-ja-vaatii-aktivistien-vapauttamista/

Venäjän Federaation presidentti Vladimir Putin on tullut viime aikoina julkisuudessa esiin maltillisena ja sovittelunhaluisena tahona, etenkin Syyrian kriisin yhteydessä. Nyt tämä kansainvälinen julkisuuskuva on vakavasti uhattuna amatöörimäisen sapelinkalistelun ja ylimitoitetun voimankäytön vuoksi - onhan kohteena laajalti kansainvälisesti tunnustusta saanut ja varmasti useimpien maailman ihmisten arvostama ympäristöjärjestö, jonka toiminnan pääperiaatteita on väkivallattomuus ja ympäristönsuojelusta koko ihmiskunnalle koituva hyöty. Tätä taustaa vasten yhden suuren valtion harjoittama "valtioterrorismi" oman saastuttavan öljyteollisuuden suojelemiseksi on lähinnä surkuhupaisaa isottelua, jonka loppu voi olla tosi nolo Venäjän kansainväliselle maineelle. Mutta jos presidentti Putin ja muut Venäjän johtajat huomaavat otetun harha-askelen ajoissa, voidaan kriisi saattaa vielä kaikkia hyödyttävään onnelliseen loppuun, jossa kenenkään ei tarvitse menettää kasvojaan.

Öljy ei kuulu arktiseen luontoon!      Taidekuva: JS / C. F.

Venäjän pääministeri Dimitri Medvedev on julkisuudessa ilmaissut Venäjän pyrkimyksen korjata laiminlyötyä uusiutuvan energian aluetta kehittämällä tuulivoimaa ja muita uusiutuvia energialähteitä. Nyt olisi aika lunastaa lupaukset ja edetä yhteistyössä Greenpeacen, Bellonan ja muiden ympäristöjärjestöjen viitoittamaan kestävän kehityksen suuntaan. Sitä ei todellakaan edusta tykkivenediplomatia arktisen öljynporauksen tukemiseksi.

http://www.bellona.org/articles/articles_2013/medvedev_renewables

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö vierailee parhaillan Venäjällä ja käy mm. Fortumin uudessa jättikaasuvoimalassa, jonka on YLE-uutisten mukaan määrä turvata sähkönsaanti Siperian öljy- ja kaasukentille. Fortum odottaa 500 miljoonan euron vuosittaista voittoa voimalainvestoinnistaan. Toivottavasti presidentti Niinistö ottaa keskusteluun myös arktisen öljynporauksen ympäristöongelmat ja Greenpeacen aktivistien ja laivan vapauttamisen keskusteluissaan presidentti Putinin kanssa. Niin ainakin uskon. Merirosvoussyytteet Greenpeacen aktivisteja vastaan eivät kestä kansainvälistä oikeudellista tarkastelua Greenpeacen toimintahistorian huomioiden. Nyt on oikeiden, rakentavien aloitteiden aika. Vaikkapa suomalaisen, arktisiin oloihin suunnitellun tuulivoimateknologian esittely öljyä korvaavaksi energialähteeksi. Meillä on teknologiaa ja osaamista, venäläisillä suuret energiamarkkinat ja tarve uudistaa energiantuotantoaan kestävälle pohjalle. Unohdetaan kaikki rosvovaltio- ja merirosvojutut ja ruvetaan yhdessä oikeisiin töihin! Greenpeacen voisi kutsua konsultiksi....

Linkki suomalaisen tuuliturbiinivalmistajan kotisivuille: http://www.mervento.com/Suomeksi/Default.aspx


Linkkejä - Presidenttimme vierailu Venäjällä:

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1288602604792.html

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1288602394770.html


Tuulivoima ei juurikaan vahingoita herkkää arktista ekosysteemiä (kuvan voimalat perämerellä).   Kuva: JS / C. F.


JPStorstai 11. heinäkuuta 2013

Merkittävä positiivinen energiapoliittinen kannanotto presidentti Niinistöltä
Suomen tasavallan presidentti antoi Ranskan vierailullaan merkittävän energiapoliittisen lausunnon, joka kuvastaa tervetullutta muutosta Suomen energiarintamalla. Maamme ylin johto osoitti seuraavansa kansainvälistä kehitystä ja keskustelua kriittisesti, analysoiden uutta tilannetta kypsästi ja rakentavasti ja osoittaen kansallisen keskustelun alkaneen kestävän, riskittömämmän energiapolitiikan rakentamiseksi myös Suomeen.

Presidentti Sauli Niinistö toivoi saksalaisten onnistuvan hankkeessaan luopua ydinvoimasta vuoteen 2022 mennessä. Jos Saksa onnistuisi, se tarjoaisi Niinistön mukaan globaalin mallin muillekin. Ja onnistuminen vaikuttaisi hänen mukaansa varmasti myös suomalaisten mielipiteisiin.

LINKKI - YLE:
http://yle.fi/uutiset/niinisto_hehkuttaa_saksan_aikomusta_luopua_ydinvoimasta/6725970

On ilahduttavaa nähdä, että politiikan huipulla on ymmärretty nyt käynnissä olevan energiamuutoksen ydin ja sen mukanaan tuoma tarve keskustella kansallisella tasolla uusista mahdollisuuksista, haasteista ja linjauksista. Tähän keskusteluun kaivattaisiin mukaan uusinta kansainvälistä tutkimustietoa ja teknologista osaamista uusiutuvan energian alueelta, mutta myös poliitikkojen kokemuksia esimerkiksi Fukushiman ja Chernobylin onnettomuuksien kriisinhallinnasta, seurauksien hoitamisesta ja laiminlyönneistä onnettomuuksista kärsineitä kohtaan. Samoin Saksan ja muiden maiden uusiutuvan energian hankkeiden arkkitehtien ja toteuttajien kokemukset olisi saatava jakoon. Niinikään energiapolitiikassa kunnostautuneiden kansalaisaktivistien, kriittisten asiantuntijoiden ja kansalaisjärjestöjen edustajien mielipiteitä olisi saatettava kaikkien kuuluville.

Kun punnitaan eri energiaratkaisujen hyötyjä ja riskejä on hyvä kuunnella myös kansainvälisesti tunnettuja kokeneita, laajan ammatillisen kokemuksen omaavia, alan läpikotaisin tuntevia seniorityöntekijöitä, jotka tuntevat myös energiatakkimme harvoin julkisuuteen käännetyn nurjan puolen. Takki olisikin nyt aika kääntää nuurinpäin ja pistää perusteelliseen julkisen keskustelun tehopesuohjelmaan. Keskivertokansalainen on yllättävän älykäs ja oppimiskykyinen jos demokratian pelisäännöt lukaistaan uudelleen ja noudatetaan niitä. Asiantuntijaeliittimmekin muodostuu kansalaisista sosiaalisine verkkoineen. Ja nämä verkot ovat nykyisin globaaleja.

Yhdysvalloissa yritettiin käynnistää väärinkäytöksistä, salatuista riskeistä ja miljoonien kansalaisten turvallisuudesta piittaamatta vakavista turvallisuuspuutteista kärsivän San Onofren ydinvoimalan kaksi reaktoria, joiden uudet höyryturbiinit olivat tehoa-ahnehtivan miljardin dollarin laitteistopäivityksen yhteydessä tehtyjen laittomien muutostöiden vuoksi kuluttaneet höyryputkensa osin puhki vapauttaen ilmaan radioaktiivista höyryä. Reaktorin polttoaineen sulamisonnettomuuden riski putkistojen pahasti vaurioituessa on todella suuri. Voimayhtiö Edison luopui reaktorien uudelleenkäynnistämisestä vasta vahvan kansalaisliikkeen ja viranomaisten muuttuneen asenteen vuoksi. Mutta tärkeä askel riskivoimalan käytöstäpoistolle oli kuitenkin kansainvälinen asiantuntijapaneeli, joka kokoontui laajan julkisuuden saattelemana arvostelemaan yhtiön riskihakuista toimintaa valottaen tilannetta Fukushiman onnettomuuden tuoman uuden tiedon pohjalta. Panelin asiantuntijavieraita olivat mm. Japanin entinen pääministeri kansanedustaja Naoto Kan, meidän Säteilyturvakeskustamme vastaavan NRC:n entinen puheenjohtaja Gregory Jaczko, Harrisburgin onnettomuuden aikainen ydinenergiakomission puheenjohtaja Peter Bradford ja ydinvoima-alan pitkäaikainen ammattilainen ja turvallisuusasiantuntija Fairewinds Energy Educationin konsultti Arnie Gundersen.
Huomiota herätti mm. vielä vuosi sitten USA:n ydinturvallisuusviraston ykkösmiehen Gregory Jaczkon lausunto, jonka mukaan pitäisi harkita tarkkaan, annetaanko vanhoille ydinvoimaloille ollenkaan toimilupien pidennyksiä, kun ikääntyvien voimaloiden turvallisuutta ei voida enää taata.
Hän sanoi puheenvuorossaan, että meidän ei pitäisi hyväksyä pahoja ydinonnettomuuksia jollakin todennäköisyydellä, vaan vaatia ydinvoimalta ehdotonta turvallisuutta.

Kolme päivää maailmanlaajuisesti internetin kautta videoidun asiantuntijapaneelin jälkeen voimayhtiö Edison julkaisi päätöksensä sulkea ja purkaa San Onofren ydinvoimala.

LINKKI (engl.) -  VIDEO/YOUTUBE :

http://www.youtube.com/watch?v=AG1QmEQ84aY

LINKKI (engl.) - SCPR:

http://www.scpr.org/news/2013/06/04/37572/ex-nrc-head-jackzo-san-onofre-restart-proposal-doe/

Samalla, kun Suomeen suunnitellaan ja rakennetaan uusia ydinvoimaloita, Pyhäjoella Fennovoiman ainoaksi toimittajakandidaatiksi jäädessä venäläisen Rosatomin, olisi poliitikkojen ja energiateollisuuden johdon hyvä päivittää tilanne myös meidän voimalarakentajiemme suhteen. Ja kansan pitäisi myös kuulla raa'at tosiasiat. Rosatom nimittäin on kaikkea muuta kuin menestystarina, olkoonkin että kansamme ydinturvallisuudesta ennen vastannut johtaja pokkasi eläkeviran sieltä atomimiilujen myyntitykkinä. Ympäristöjärjestö Bellonan saamien tietojen mukaan Rosatomin ydinvoimalahankkeet Baltiassa ovat menossa vuosiksi jäihin tai peruutetaan kokonaan: myös venäläisillä uusilla reaktoreilla tuotettu sähkö tulee maksamaan enemmän kuin kuluttajien verkosta ostama. Ja verkkointran uusintakuluja ei Baltian hankkeissa kukaan ollut laskenut.

LINKKI (engl.) - BELLONA:

http://www.bellona.org/articles/articles_2013/baltic_npp_debacle

Niinikään Tsekin tasavallassa luottamus venäläistoimittajaan on laskenut - epäillään, että Rosatom, kuten myös läntiset ydinvoimalatoimittajat myyvät tällä hetkellä lähinnä ilmaa - laitosten valmistumisaikataulut venyvät vuosikymmeniin, hankkeet painivat jatkuvien teknisten ja laatuongelmien kanssa, myydään reaktoreja, joista ei löydy edes toimivaa mallia, hankkeiden hinta-arviot ovat epärealistisen alhaalla ja niin edelleen. Kannattaisi suomalaistenkin ottaa järki käteen ja tarkastella asioita kriittisellä silmällä. Business is business. Nuclear is a dying business.

LINKKI (engl.) -  WSJ:

http://blogs.wsj.com/emergingeurope/2013/07/04/czech-nuclear-plans-now-face-delays-from-potential-contractors/

 
Hyvä uutinen, johon presidentti Niinistökin viittasi on Saksan energiavallankumous, joka romahduttaa sähkön hinnan markkinoilla: ydinvoimaloita pysäytellään ja käytetään osateholla ettei niiden omistajayhtiöiden tarvitsisi maksaa kuluttajille niiden ostamasta sähköstä. Yli puolet ajasta ydinvoimalat tuottavat tappiota - ne eivät kykene kilpailemaan enää hinnalla halpaa tuulivoimaa ja aurinkosähköä vastaan. Ja kyseessä ovat vanhat voimalat, jotka ovat jo rakennusinvestointinsa pitkälle maksaneet. Enää ei ydivoimaloilla voi rahastaa kysyntähuippujen kalliilla sähköllä - tuuli ja aurinko sulattivat tämän kilpailuedun lyömällä pöytään riittävästi halpaa sähköä. Ja yleisessä tiedossa (miltei kaikilla muilla paitsi suomalaisilla) on julkinen salaisuus, että uusi tuulivoima on puolet halvempaa kuin uusi ydinvoima tuotettua kilowattituntia kohti.

Saksassa onkin jo runsaasti alueita, joissa uusiutuvan energian tuotanto ylittää sata prosenttia: nämä hallinnolliset alueet vievät puhdasta energiaa muuallekin Saksaan ja Eurooppaan.

LINKKI (engl.) - BLOOMBERG:

http://www.bloomberg.com/news/2013-07-05/nuclear-cuts-vindicate-merkel-as-rwe-profit-dips-energy-markets.html


LINKKI (engl.) - RENEWECONOMY:

http://reneweconomy.com.au/2013/germany-100-renewable-energy-and-beyond-78310


Ja Kalifornia suuntaa rajusti uusiutuviin, aurinko päällimmäisenä. Tavoitteet ovat hyvien tulosten myötä nousseet entisestään. "Think Big - Sun Is Big!" Tämä voisi olla heidän sloganinsa.
He asettivat uusiutuvan energian osuudelle kunnianhimoiset tavoitteet, joita monet arvostelivat mahdottomiksi 33% - 40% - 45% vuosille 2020 - 2025 - 2030, mutta nyt näyttää siltä,että tavoitteet todella ovat saavutettavissa, mikä on lisännyt päättäjien intoa satsata puhtaaseen energiantuotantoon. Energian varastointiin uskotaan löytyvän markkinavetoisesti toimivat ratkaisut viidessätoista vuodessa. San Onofren ydinvoimalan sulkeminen nyt ja Pirun kanjonin (Diablo Canyon) reaktorien poistuminen käytöstä 2020 ei menoa haittaa - päin vastoin se lisää jännitettä uusien aurinkopanelien ja tuuliturbiinien käyttöönottoon.

LINKKI (engl.) - RENEWECONOMY:

http://reneweconomy.com.au/2013/california-finds-clean-energys-magic-ingredient-ambition-83435

                                                               *     *     *

Energiabloggeri joutui perheensä ja yli 2000 muun Laukaan Vihtavuoren taajaman asukkaan kanssa eilen 10.7.2013 maistamaan, miltä tuntuu joutua evakuoiduksi kotoaan suurkatastrofin uhatessa. Uutiskuvat ja haastattelut Chernobylin ja Fukushiman ydinonnettomuuksien uhrien evakkotaipaleesta nousivat elävänä mieleen perheemme kerätessä  pikaisesti tavaroitaan ja koiran ruokia autoihin mahdollista viikon evakkomatkaa varten evakuointikäskyn tultua viranomisilta. Forcitin räjähdysainetehtaan räjähdejätekontti savusi uhaten räjäyttää pahimmassa tapauksessa satoja tonneja räjähteitä ja rikkoa happosäiliöitä, joista voi  kaiken kukkuraksi seurata vaarallinen saastepilvi alueelle.
LINKKI - YLE:
http://yle.fi/uutiset/yle_uutiset_seuraa_laukaan_vihtavuoren_rajahdysvaara_hetki_hetkelta/6726455

Evakuointimääräys koski kokoVihtavuoren taajamaa ja ihmisiä kuljetettiin busseilla turvaan, kuten Chernobylissä. Me lähdimme omatoimiseen evakkoon kuten useimmat muutkin vihtavuorelaiset ja Fukushiman asukkaat. Tienristeyksissä valvoivat poliisin pysäytyspartiot liikennevirtaa: vain taajamasta poispäin suuntautuva liikenne oli sallittu, toiseen suuntaan ajavat käännytettiin armotta.
Tilanne ratkesi rauhanomaisesti ja Suomen sotien jälkeen ehkä suurin yksittäinen evakuointi sujui pääosin mallikkaasti ja rauhallisesti. Vain tiedotus ontui: yleinen hälytysmerkki ei soinut, kuulutuksia ei annettu kovaäänisautoilla ja TV:n vaaratilannevaroitus ei juuri asian etenemisestä informoinut. Pääosin ihmiset saivat tiedon kännyköiden ja sosiaalisen median kautta. Meille tiedon soitti vävypoika Raumalta yhdeksän kieppeillä.Kun räjähdejätekontti oli saatu jäähdytettyä ja siirrettyä pois muiden räjähteiden läheltä, me saimme kiitollisina palata läpi aavemaisen hiljaisen Vihtavuoren taajaman ja sotilaspoliisiautojen, pelastusviranomaisten ja poliisin johtokeskukseksi miehittämän koulukeskuksen, omaan ehjään kotiimme. Jos kyseessä olisi ollut vaikkapa Olkiluodon, Loviisan, Forsmarkin tai Sosnovyi Borin ydinvoimala, odottelisimme parhaillaan jonkun koulun sisätiloissa suljettujen ikkunoiden takana hikoillen meille osoitettua uutta evakuointialuetta ja kuljetusta sinne.


 Kuvat: Jukka Seppälä / Creator's Fingerprints


Chernobylin ja Fukushiman sadoillatuhansilla evakoilla ei ole turvallista paluuta kotiin. He menettivät kaiken, kaikki unohtivat heidät.

Meillä on vielä aikaa miettiä presidentti Niinistön viestiä, aloittaa vuoropuhelu ja oppia.


JPS 

torstai 27. kesäkuuta 2013

Helteinen energiakesä

Kesä on ollut energiarintamalla varsin helteinen. USA:ssa ydinvoimaloita poistetaan käytöstä, Japanissa rakennetaan maailmanennätystahtiin uutta aurinkovoimaa. Itävallan ainut ydinvoimala evakuoitiin sen jäädessä tulvaveden alle - onneksi voimalaa ei otettu käyttöön kansanäänestyksen laitettua voimalan koipussiin jo vuosikymmeniä sitten. Energiadokumenttini "The Battle of Our Energy Future Parts 1-2" englanninkielisen version tekeminen (traileri löytyy täältä: http://www.youtube.com/watch?v=xT34Q2Lfc8Y  ) ja ydinvoima-aiheisen fiktiokirjan teko on pitänyt minut kiireisenä lomamatkojen ja juhannuksenvieton ohella. Energiauutisten seuraaminen on välillä ollut haastavaa tulvien katkottua sähköt ja nettiyhteydet muutamaksi päiväksi siitä osasta Itävaltaa, jossa lomailimme perheen kanssa. Blogia uskaltauduin päivittämään vasta nyt. Ongelmana on kuitenkin mistä päästä aloittaisi...

San Onofren ydinvoimala suljetaan lopullisesti. Näin päätti ydinvoimayhtiö Edison laskeskeltuaan viallisten höyrygeneraattorien vaihdon kustannuksia, voimakasta kansalaisvastarintaa ja viranomaisvaatimuksia. San Onofren käynnistämistä kritisoivaan panelikeskusteluun Yhdysvalloissa osallistui arvovaltainen asiantuntijaraati, johon kuuluivat mm. Japanin entinen pääministeri, kansanedustaja Naoto Kan, USA:n ydinturvaviranomaisen NRC:n entinen puheenjohtaja Gregory Jazcko Ydinvoima-asiantuntija Arnie Gundersen ja Harrisburgin onnettomuuden aikainen korkein ydinturvaviranomainen Peter Bradford. Edison teki päätöksen poistaa käytöstä San Onofren voimalan jäljelläolevat kaksi reaktoria vain muutama päivä asiantuntijapaneelin jälkeen. Yhdysvalloissa käytössä olevien ydinreaktorien määrä onkin pudonnut 104 reaktorista 100 reaktoriin. Lisäksi kaksi vuosikymmeniä rakenteilla ollutta eipäs-juupas- reaktorihanketta on lopullisesti haudattu ja voimalat jäävät yhden ihmiskunnan hulluimman ajanjakson muistomerkiksi.

LINKKI (engl.) - HCN:
http://www.hcn.org/blogs/goat/so-long-san-onofre-nuclear-generating-station-1

LINKKI (engl.) - NUCLEARHOTSEAT: http://www.nuclearhotseat.com/105-exclusive-naoto-kan-interview/

LINKKI (engl.) - ASAHI:
http://ajw.asahi.com/article/behind_news/politics/AJ201306060019


Hanfordin ydinvoimalan ja ydinasetuotantokeskuksen kylmän sodan aikaisen kaksikerrossäiliön todettiin juuri viime viikolla vuotavan ympäröivään maahan typpihappoon liuotettua maailman vaarallisimmaksi jätteeksi luonnehdittua erittäin syövyttävää ja radioaktiivista jäteliuosta. Säiliön ulkopuolelta tarkistuskaivoista mitattiin 600 000 cpm säteilytaso - vertailun vuoksi taustasäteily esimerkiksi Suomessa on tuollaista 20 -50 cpm tasoa.

Fukushiman onnettomuusvoimalaa ympäröivä maaperä ja pohjavesi on todettu myös äärimmäisen saastuneeksi. Nyt reaktorit vuotavat mereenkin merkittäviä ja koko ajan kohoavia määriä radioisotooppeja. TEPCO on suurissa ongelmissa radioaktiivisen veden kanssa, jota vuotava laitos tuottaa 400 000 litraa päivässä. IAEA:n edustaja arvioi laitoksen käytöstäpoistamisen ja ydinpolttoaineen eristämisen vievän enemmän kuin TEPCON arvioimat 40 vuotta. Joka päivä lisää 40 tonnia korkea-aktiivista vettä ehkä 50 - 100 vuoden ajan. Siinä ydinpähkinä purtavaksi.

LINKKI - JAPANTIMES (engl.):

http://www.japantimes.co.jp/news/2013/06/25/national/tritium-samples-in-sea-near-no-1-soar/#.Ucmm9mfYGT

Japanin on johtavien talousanalyytikkojen mukaan arvioitu rakentavan kuluvan vuoden 2013 aikana jopa seitsemää ydinvoimalaa vastaava määrä uutta aurinko-PV-sähkötuotantokapasiteettia. Tällä vauhdilla Japani kiilaa Kiinan rinnalle tai jopa ohi maailman johtavana aurinkosähkön rakentajana.

Niin ikään Japanilainen koalitio kehittää kelluavia OFFSHORE -tuulipuistoja syvänmeren (200m) alueelle. Fukushiman edustalle on tarkoitus nousta lähivuosina nimelliskapasiteetiltaan 1000 MW tuulipuisto, maailman ensimmäinen kaupallinen ankkuroiduista kelluvista tuuligeneraattoreista koostuva tuotantoalue. Myös TEPCO on osakkaana kyseisessä hankkeessa ja japanilaiset näyttävät olevan tosissaan asiassa, koska ostivat eurooppalaisen OFFSHORE-tuulipuistoja rakentavan yrityksen, joka toteuttaa Pohjanmeren alueella tanskalaisten ja ruotsalaisten tuulivoimayhtiöiden rakennushankkeita. Japaniin perustetaan firman tytäryksikkö.

LINKKI (engl.) - JAPANTIMES:
http://www.japantimes.co.jp/news/2013/06/19/business/marubeni-to-set-up-floating-wind-turbine-off-fukushima-in-world-first/#.UcDaUpw2huA

"Ruislinnun ääni korvissani, tähkäpäiden yllä superkuu..." (E. Leinoa mukaellen JS/C.F.)


Hyvää hellekesää, auringon lämpöä ja tuulen ja veden vilvoitusta kaikille blogini lukijoille!JPS

lauantai 25. toukokuuta 2013

Tehdään Olkiluoto-3 ( ja -4) voimaloista LNG- / biokaasuvoimaloita!

Luettuani erään japanilaislehden uutisartikkelin heräsi mielessäni kysymys, jota jäin pohdiskelemaan: artikkelissa nimittäin nimettiin useita ydinvoimalahankkeita, jotka oli muunnettu kesken rakentamisen taloudellisista (ja turvallisuus-) syistä maakaasu- tai hiilivoimaloiksi.

En tiennyt tämän edes olevan mahdollista, mutta artikkelissa vakuutettiin, että muutostyöt ydinvoimalasta kaasuvoimalaksi maksavat vain 20-30% kaasuvoimalan hinnasta. Yksi esimerkkivoimaloista ( Fort St. Vrain) kolminkertaisti sähkötuottonsa verrattuna ydinvoimala-aikaansa: 330 MW ydinsähköä muuttui 965 MW kaasusähköä.

LINKKI - JAPANTIMES (engl.): http://www.japantimes.co.jp/life/2004/05/23/life/japans-deadly-game-of-nuclear-roulette/#.UYukeKKsiSp


LINKKI - WIKIPEDIA (engl.) :
http://en.wikipedia.org/wiki/Fort_St._Vrain_Generating_Station

Yksi ydinvoimala William H. Zimmer Power Station 
http://en.wikipedia.org/wiki/William_H._Zimmer_Power_Station  oli jo 97% valmis, kun se päätettiin muuntaa hiilivoimalaksi huonon rakennustyön ja suunnittelun vuoksi - ydinvoimalan kustannusarvio nousi 230 miljoonasta dollarista yli kymmenkertaiseksi 3,4 miljardiin dollariin (kuinka kuulostaa niin tutulta - alkaa nousta olkiluoto-ihottumaa, kun lukeekin moista). Tänään hiilikäyttöisenä laitos tuottaa 1400 MW sähköä. Lähes kaksinkertainen määrä alkuperäiseen suunniteltuun ydinsähkötehoon (838 MW) verrattuna.

Muunnetaan Olkiluoto-3 ja Olkiluoto-4 LNG-biokaasuvoimaloiksi!    Photo: Jukka Seppälä / Creator's Fingerprints

Nyt kun suunnitellaan LNG-terminaalin rakentamista Suomeen oikein vakavissaan, voitaisiin miettiä myös tämä vaihtoehto: jos muunnettaisiin Olkiluoto-3 (ja tarvittaessa  rakennettaisiin Olkiluoto-4 alunperinkin) biokaasua/LNG:tä (nesteytettyä maakaasua)  käyttäviksi voimaloiksi. Kaikkien laskelmien mukaan LNG yhdessä biokaasun kanssa tulee olemaan halvempaa energiaa kuin ydinvoima. Kun rakennetaan suuria tuulipuistoja ja aurinkoenergiaa, toimisi tällainen kaasuvoimala hyvänä tasausvoimana uusiutuvalle energialle yhdessä vesivoiman ja biovoimaloiden kanssa. Samalla voitaisiin korvata vanhoja hiilivoimaloita puhtaammalla maakaasulla.

LINKKI - TAMPABAY (engl.):
http://www.tampabay.com/news/business/energy/analysis-levy-nuclear-plant-twice-the-cost-of-a-natural-gas-facility/2120372

LINKKI -TALOUSELÄMÄ:
http://www.talouselama.fi/uutiset/valtavat+kaasuvoimalat+heruttavat+venajalta+suomeen+pian+500+miljoonaa+vuodessa/a2181781

LINKKI - PLATTS (engl.):
http://www.platts.com/RSSFeedDetailedNews/RSSFeed/ElectricPower/7213676

Tällaiselle ratkaisulle on tietysti runsaasti reunaehtoja. Yksi niistä on, että kaasuvoimalaksi muunnettava ydinvoimala ei ole ydinteknisesti saastunut, toisin sanoen sitä ei ole koskaan ladattu ydinpolttoaineella ja reaktoria käynnistetty. Ehto täytyy loistavasti Olkiluoto-3:n ja nelosen suhteen. Päätös vain pitäisi tehdä pian, jotta kallista ydiintekniikkaosiota ei keretä tekemään loppuun Olkiluodossa. Hyvälaatuinen teräs kelpaa kyllä kierrätykseen, kunhan ei ole radioaktiivista. On kyllä olemassa esimerkkejä siitä, että jopa 10 vuotta käytössä ollut reaktori on purettu ja vaihdettu kaasuvoimalan koneisto tilalle http://en.wikipedia.org/wiki/Fort_St._Vrain_Generating_Station , mutta kustannukset tulevat olemaan silloin suuret ja todennäköisesti pitempään käytettyä teräspaineastiaa ei voitaisi purkaa vuosiin kovan säteilyn takia.

LINKKI - SCFS-LA (engl.):
http://www.scfs-la.org/mempubs/plotkin/ConvNukes.pdf

Samalla, kun täytetään toinen reunaehto, ratkaistaan myös merkittävä turvallisuusongelma. Jotta LNG-/biokaasuvoimala voidaan ottaa käyttöön, pitää yli 30 vuotta vanhat Olkiluoto-1 ja -2 reaktorit ajaa alas, tyhjentää ydinpolttoaineesta, ja siirtää polttoaine käytetyn polttoaineen säilytysaltaisiin jäähtymään odottamaan loppusijoitusta. Polttoainealtaat pitäisi vahvistaa ja suojata paremmin mahdollisten tulipalojen, räjähdysten ja kaasuvuotojen varalta. Maakaasu ja biokaasu ovat molemmat tarkkaan valvottavia aineita ja niiden esiintyminen yhdessä ydinpolttoaineen kanssa onkin kinkkinen haaste. Jenkeissä tosin öljy- tai kaasuputket voivat kulkea muutaman sadan metrin päässä ydinvoimaloista, mutta meillä asiaa pitäisi miettiä tosi tarkkaan. Kaasupalo tai räjähdys on rajattu, nopeasti korjattavissa oleva onnettomuus, joka voi vaatia kuolonuhreja tai aiheuttaa vammautumisia, mutta ydinonnettomuus, esimerkiksi käytetyn polttoaineen palo, on aina kansallinen ja kansainvälinen katstrofi, jonka seuraukset voivat ulottua vuosisatoja tulevaisuuteen, sairastumiset ja kuolonuhrit tulevat yleensä viiveellä.

Ja jos maan energiantarve jostain arvaamattomasta syystä vielä nousisi, voi vanhat Olkiluoto-1 ja -2 reaktorit purkaa ja loppusijoittaa Onkaloon ja muuntaa laitokset muilta osin LNG-/biokaasukäyttöisiksi. Purkaminen ja käytöstäpoisto maksaa joka tapauksessa. Olisiko kannattavampaa sittenkin muuntaa vanhat laitokset uusiokäyttöön ja samalla selättää ydinkatastrofin vaara lopullisesti Suomessa. Sen jälkeen voisi saman tehdä Loviisan pytyille. Lahden toiselta puolelta saisi varmaan edullisen kaasusopimuksen vaikka putkikaasulle, jos LNG-satama on liian kallis. Mutta vain siinä tapauksessa, että uusiutuvalla energialla tuotetaan leijonanosa Suomen tulevaisuuden sähköstä. Muuten joutavat vanhat ydinmiilut yksinkertaisesti suljettaviksi kansallisen turvallisuuden nimissä.


Myös ikäloput Olkiluoto-1 ja -2 ydinreaktorit voidaan ajaa alas ja poistaa käytöstä  Taidekuva: Jukka Seppälä / Creator's Fingerprints


Biokaasua on mahdollista tehdä mm. viemäri- ja yhdyskuntajätteistä tai puuhakkeesta. Vaasassa käynnistettiin juuri tällainen hakkeenkaasutuslaitos ja siellä käytetään myös jätteistä saatavaa kaasua.
LINKKI - VASKILUODON VOIMA:
http://www.vv.fi/ajankohtaista

LINKKI -YLE:
http://yle.fi/uutiset/vaskiluodon_biokaasuvoimala_saa_tukea/5338118
Raumassa on hyvä satama ja uskoisin, että kaasun saaminen Olkiluotoon ei olisi ylipääsemätön kustannusongelma. Nyt insinöörien aivot töihin!


JPS

lauantai 13. huhtikuuta 2013

Vaasa Energy Week 2013 videomaistiaisia, kuvasatoa ja esityksiä nähtävillä netissä


Kuva: Jukka Seppälä / Creator's Fingerprints


Vaasa Energy Week 2013 oli hieno tapahtuma, joka keräsi runsaasti alan huippuasiantuntijoita Vaasaan pohtimaan uusiutuvan energian kysymyksiä ja jakamaan tietoa ja kokemuksia osallistujille.

Viikon aikana pidettyjä asiantuntijaesityksiä sekä kuvia Energiaviikolta voi käydä lukemassa Energy Vaasan web-sivuilta  http://energyvaasa.fi/energy_week/gallery/Vaasa-EnergyWeek-2013/97  .

Pienen epävirallisen videokoosteen Vaasa Energy Week 2013 Highlights (25 min. suomi/englanti) voi käydä katsomassa täällä   
http://www.youtube.com/watch?v=2HIKNRPyEZ8&feature=youtu.be
 (Videon tuotanto/kuvaus/editointi Creator's Fingerprints / Jukka Seppälä)
JPS

tiistai 26. maaliskuuta 2013

Vaasa Energy Week 2013 kansainvälinen menestysVaasa Energy Week oli onnistunut uusiutuvan energian ammattilaisten asiantuntijatapahtuma, joka tarjosi osallistujille uusinta tietoa ja kokemusten jakamismahdollisuuksia      Kuva: Jukka Seppälä / Creator's Fingerprints

Pohjoismaiden suurimman energiaklusterin Energy Vaasan järjestämä Vaasa Energy Week 2013  http://www.energyvaasa.fi/fi/home_fi/tapahtumat_fi/vaasa-energyweek-2013-march-18---21   oli merkittävä tapahtuma kansainvälisestikin; järjestäjien mukaan viikon tapahtumiin oli ilmoittautunut yli 2000 uusiutuvan energian ja cleantechin asiantuntijaa eri puolilta maailmaa. Energiaviikon asiantuntijaluennoilla käsiteltiin laaja-alaisesti energiakysymyksiä älyverkoista tuulivoimaan ja matalaenergiarakentamisesta laivojen energiankulutuksen minimointiin.

Kuten jo aiemmin blogissani olen todennut,   http://solarwindpronet-suomi.blogspot.fi/2013/01/vuodenvaihteen-uutismietteita.html  on Energy Vaasan toiminta ollut varsin tuloksellista: kymmenessä vuodessa on luotu Pohjanmaan alueelle10 000 cleantech -työpaikkaa ja seuraavan kymmenen vuoden ajan tähtäin on asetettu kymmenentuhannen lisätyöpaikan luomiseen. Alue vastaa jo nyt lähes 30% Suomen cleantech-viennistä, vaikka vain muutama prosentti suomalaisista asuu siellä. Tämäntyyppinen toiminta antaa uskottavuutta ministeriemme juhlapuheissa  http://solarwindpronet-suomi.blogspot.fi/2012/09/ministerit-linjasivat-uusiutuvat.html mainitsemalle uusiutuvan energian, hajautetun energiantuotannon, älyverkkojen ja puhtaiden teknologioiden statukselle tulevaisuuden Suomen 2030-kivijalkana, sekä työllisyyden, että talouden näkökulmasta katsottuna.
Lisää uusiutuvan energian klustereita Suomeen!

Ministeri Lauri Tarasti kertoi hallituksen selvitysmiehenä tekemästään tuulivoiman rakentamisen esteiden poistamista käsitelleestä selvityksestä - tuulivoiman rakentamiseen on luvassa uutta potkua byrokratian hellittäessä            Kuva: Jukka Seppälä / Creator's FingerprintsTuulienergiaan keskittyvän Wind Exchange - tapahtuman lopuksi oli järjestetty asiantuntijapaneeli, joka vastasi myös osallistujien kysymyksiin     Kuva: Jukka Seppälä / Creator's FingerprintsJPS

sunnuntai 17. maaliskuuta 2013

Yhdysvaltain ydinturvaviranomainen NRC myöntää vakavien aurinkomyrskyjen voivan mahdollisesti aiheuttaa useiden reaktorien ja polttoainealtaiden sulamisonnettomuuden

Sähköverkkojen mahdollinen haavoittuvuus geomagneettisten myrskyjen suhteen ja pitkiin sähkökatkoihin liittyvä monireaktorionnettomuuden mahdollisuus on otettu Yhdysvaltain Ydinvalvontakomissiossa NRC:ssä vakavasti.  Kuvamanipulaatio: Jukka Seppälä/Creator's Fingerprints


Yhdysvaltain ydinvalvontakomissio NRC toteaa vastauksessaan sille lähetettyyn vetoomukseen arvioida vakavien aurinkomyrskyjen aiheuttamien jännitevaihtelujen aikaansaamien mahdollisten jopa kuukausien mittaisten laajojen sähkökatkojen vaikutus ydinvoimaloihin ja niiden käyetyn polttoaineen altaisiin, että se ei voi sulkea pois mahdollisuutta, että tällaiset geomagneettisetn myrskyjen aiheuttamat sähkökatkot voisivat aikaansaada polttoaineen sulamisen tai käytetyn polttoaineen syttymisen tuleen varastoaltaissa samanaikaisesti useammassakin Yhdysvaltain ydinvoimalaitoksista. Niinpä säteilyturvaviranomainen aikookin selvittää asian perusteellisesti ja ryhtyä tarvittaessa niihin toimenpiteisiin, joita kyseisen tuhoisan skenaarion ennaltaehkäisemiseksi tarvitaan. Mahdollisesti vaaditaan uusia varajärjestelmiä, jotta sähkönsyöttö reaktorien ja käytetyn polttoaineen varastoaltaiden jäähdytysjärjestelmille taataan myös kuukausia kestävien valtakunnanverkon katkojen aikana.

LINKKI (engl.) - ENENEWS: http://enenews.com/govt-concerned-about-solar-storms-impacting-nuclear-plants-carrington-like-event-core-damage-multiple-sites-discussed

LINKKI (engl.) - GPO.GOV: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-12-18/pdf/2012-30452.pdf

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, miten asia etenee. Suomessa M.O.T. -ohjelman http://ohjelmat.yle.fi/mot/etusivu esille ottama sähköverkkojen haavoittuvuuskeskustelu http://solarwindpronet-suomi.blogspot.fi/2013/03/mot-nosti-puolet-ongelmasta-kansakunnan.html saisi jatkua nyt laajentuen näiltä osin myös aurinkomyrskyjen seurausten tutkimukseen, painopisteenä ydinvoimaloiden ja käyetyn ydinpolttoaineen turvallisuus.

STUK - nyt on aika toimia ja tutkia tämä asia perusteellisesti, kuten amerikkalaiden kollegio NRC juuri on tekemässä!

*    *    * 

Osallistun alkavalla viikolla Energy Vaasa - Energy Week 2013 uusiutuvan energian asiantuntijakonferenssiin http://energyvaasa.fi/fi/home_fi/tapahtumat_fi/vaasa-energyweek-2013-march-18---21 , joten blogikirjoitteluuni voi taas tulla taukoa. Konferenssi kokoaa yli kaksi tuhatta energia-alan asiantuntijaa eri puolilta maailmaa jakamaan uusinta tietoutta uusiutuvasta energiasta, älyverkoista ja uusimmista innovaatioista. Odotan mielenkiinnolla luentoja ja tapaamisia.

JPS

maanantai 11. maaliskuuta 2013

M.O.T. nosti puolet ongelmasta kansakunnan tietoisuuteen - puolet ja ratkaisu jäi piiloon

Tänään Fukushiman 2-vuotismuistopäivänä YLE TV-1:ssä esitetty M.O.T. -ajankohtaisohjelma http://ohjelmat.yle.fi/mot/etusivu  katso täällä: http://areena.yle.fi/tv/1822186 ) nosti kansakunnan tietoisuuteen teeman, jota olen blogissani puolitoista vuotta  http://solarwindpronet-suomi.blogspot.fi/2011/10/tervetuloa-solarwindpronet-suomi.html koettanut tuoda tarjottimella lukijoilleni.
Yle TV-1 Ajankohtaisohjelma M.O.T. toi Fukushiman kaksivuotispäivänä kansakunnan puheenaiheeksi sähköverkkojen haavoittuvuuden.   Kuva: Jukka Seppälä/Creator's Fingerprints


Tai oikeastaan M.O.T. toi aiheesta vain sen toisen puolen.

Eli:

Sähköverkkojen kaatuminen voi viedä maan 5 minuutissa polvilleen ja aiheuttaa kuukausia kestävän kaaoksen. Jos terroristiryhmä tai vihamielinen valtio haluaa, se saa nykyaikaisen kehittyneen maan pois itsenäisten toimivien valtioiden joukosta todella muutamassa minuutissa kohdistamalla terroristi-, kommando- tai ohjusiskun muutamaan tärkeimpään muuntajaan tai runkosähkölinjaan. Sähkötön valtio halvaantuu täydellisesti: lämpö, vesi, viemäröinti, pankki, kauppa, liikenne, terveydenhuolto - kaikki menetettyjä instituutioita yhdestä sekunnista vuorokauteen vaihtelevalla siirtymäjaksolla  (useimmat niistä yhdessä sekunnissa). Ja kaaos siis kuukausiksi.

Jos Suomesta tuhottaisiin kaksi suurmuuntajaa, voisi koko Suomi pimentyä pitkäksi aikaa. Tyypillisesti valtiot ovat varautuneet vain yhden suuren muuntajan menettämiseen kerralla ja koko turvallisuusajattelu perustuu tähän. Yhden suuren muuntajan valmistaminen kestää rauhan aikana vuoden. Mitään velvoitetta pitää muuntajia varalla ei ole.

Nyt turvallisuusasiantuntijamme myönsivät ensi kertaa julkisuudessa, miten haavoittuva sähköinen yhteiskuntamme on. Tämä on hyvä alku. Mutta puolet todellisista ja ehkä kaikkein suurimmat ja realistisimmat riskit jäivät M.O.T. -ohjelmassa mainitsematta.

Puhuttiin kyllä myrskyistä ja luonnonilmiöistä, muttei sanallakaan mainittu vakavien aurinkomyrskyjen aiheuttamaa yhtäkkistä ja valtakunnan- jopa mantereiden rajat ylittävää todellista riskiä sähköverkoille ja suurjännitemuuntajille.

http://solarwindpronet-suomi.blogspot.fi/2013/02/400-ydinvoimalaa-sulaa-ja-palaa-evvk.html

http://solarwindpronet-suomi.blogspot.fi/2012/08/ruotsalaistutkimus-2012-aurinkomyrskyt.html

http://solarwindpronet-suomi.blogspot.fi/2013/01/kuka-pelkaa-mustaa-joutsenta.html

http://solarwindpronet.blogspot.fi/2012/11/michio-kaku-solar-flares-can-cause.html    (engl.)

http://solarwindpronet.blogspot.fi/2012/08/power-grids-in-danger.html  (engl.)

http://solarwindpronet-suomi.blogspot.fi/2012/10/kun-mahdoton-muuttui-mahdolliseksi-nain.html

Ohjelmassa jätettiin mainitsematta myöskin laajojen pitkien sähkökatkojen ehkä vakavimmat seuraukset modernille maailmalle. Ydinvoimalat ja ydinvoimala-alueille varastoidut käytetyt ydinpolttoainesauvat. Pitkän sähkökatkon iskiessä on hyvin todennäköistä, että reaktorien polttoainesydäntä ei saada jäähdytettyä riittävän pitkään ja tehokkaasti ja reaktorisydämet sulavat läpi paineastian ja suojarakennuksen, aiheuttavat vety- ja ydinkriittisyysräjähdyksiä levittäen radionuklideja satojen kilometrien säteelle voimalasta. Ja sen lisäksi käytetyn polttoaineen altaat kiehuvat kuiviin, jäähdytyspumppujen pysähtyessä, polttoaine ylikuumenee, Zircalloy-kuori syttyy tuleen ja palaa levittäen polttoainepelleteistä sulavan ja kaasuuntuvan tappavan radioaktiivisen laskeuman laitosalueelle ja laajalle sen ympäristöön, pakottaen evakuoimaan pelastustöitä tekevät insinöörit ja palomiehet ja koko ydinvoimalan käyttöhenkilökunnan alueelta, jolloin kaikkien voimalan reaktorien reaktorisydänten sulaminen ja polttoainealtaiden palaminen on käytännössä varmaa, mikäli sähköt ovat poikki ja varajärjestelmät eivät toimi tai jäävät oman onnensa nojaan.

Japanissa oltiin kaksi vuotta sitten hyvin lähellä menettää koko Tokion suurkaupunkialue elinkelvottomaksi sukupolvien ajaksi Fukushiman reaktorien ja polttoainealtaiden miltei riistäytyessä täysin hallinnasta, maan ydinkriisin aikaisen pääministerin Naoto Kanin mukaan.   Kuva: Jukka Seppälä/Creator's Fingerprints

Tämä oli hyvin lähellä tapahtua kaksi vuotta sitten Japanissa. Olin energiadokumenttiani  (elokuvan traileri löytyy täältä:  http://www.youtube.com/watch?v=MPL_q3XOSWA&feature=plcp ) varten kuvaamassa viime kesänä Tokiossa energiakonferenssia ( http://solarwindpronet.blogspot.fi/2012/06/debating-japans-energy-future.html ), jossa Fukushiman onnettomuuden aikaan pääministerinä ollut nykyinen kansanedustaja Naoto Kan kuvaili tilanteen olleen hyvin kriittinen ja jos tämä tapahtumaketju olisi toteutunut, olisi koko Suur-Tokion alue jouduttu evakuoimaan ja hylkäämään ehkä sadoiksi vuosiksi. Tämä olisi merkinnyt nyt tuntemamme Japanin loppua.

Chernobylin onnettomuusketju lähti myös testisarjasta, jonka tarkoituksena oli auttaa hallitsemaan ydinreaktoria, mikäli se äkkiä menettää ulkopuolisen sähkönsaannin. Tyypillisesti reaktorit ja polttoainealtaat on suunniteltu pärjäämään akuilla muutaman tunnin ja varageneraattoreilla muutaman päivän tai viikon. Mutta ei kuukausia tai vuosia, kuten valtakunnan päämuuntajien tuhoutuminen ja sähköverkon kaatuminen  edellyttäisivät.

Ja mikä takaa sen, ettei joku Al Qaida-tyyppinen ryhmä saa päähänsä kohdistaa iskuaan juuri ydinvoimaloiden muuntajiin ja varavoimajärjestelmiin sekä laitokselle johtaviin voimajohtojärjestelmiin. Joidenkin lähteiden mukaan USA:n terrori-isku kohdistettiin WTC-pilvenpiirtäjiin ja Pentagoniin, koska ydinvoimaloita vastaan alun perin suunnitellut iskut olisivat vaatinut enemmän uhreja, kuin niiden suorittajat katsoivat kostoretkensä kannalta kohtuulliseksi, niinpä niistä luovuttiin ja iskettiin talouden ja sotilashallinnon keskuksiin.

http://solarwindpronet.blogspot.fi/2012/09/terrorist-attacks-on-nuclear-power.html  (engl.)

M.O.T. arveli Venäjän pystyvän lyömaan Suomen maahan lyhyen matkan ohjuksillaan, jotka viidessä minuutissa tekisivät maamme sähköttömäksi, jos ne suunnataan sähköverkon solmukohtiin. Ajatus on sinänsä teoriassa mahdollinen, mutta en usko, että yksikään suurvalta ottaa sellaista riskiä iskemällä kohteeseen, joka saisi todennäköisesti aikaan Suomen ydinvoimaloiden tuhoutumisen ja ennakoimattoman laskeumapilven leviämisen Suomen ja sen naapurimaiden - mukaan lukien Venäjä - alueelle kuukausien ajan.

Lisäksi, jos suomalaisilla olisi muutamakin toimintakuntoinen Hornet jäljellä voisi kynnys vastaavaan iskuun siinä tilanteessa esimerkiksi Pietarin (ja samalla alueen ydinvoimalakeskittymän) muuntojärjestelmiä vastaan olla realistinen uhka. Pietarin menettäminen  ( http://solarwindpronet-suomi.blogspot.fi/2012/05/muutoksen-aika.html ) Suomen ottamiseksi olisi liian suuri riski itäiselle naapurillemme, jonka en kyllä usko missään nimessä haluavan tai hautovan läntisen pikkunaapurinsa molempia suuresti hyödyttävän rauhallisen rinnakkaiselon katkaisemista.

M.O.T. ei myöskään tarjonnut kunnon lääkkeitä tautiin, tyydyttäviä ratkaisuja riskien pienentämiseksi. Pelkkä muuntajien pitäminen varalla ei poista suurinta riskiä, joka tulee sähköntuotantojärjestelmämme DDR-Neuvostoperimästä. Keskitetty, suuriin tuotantoyksiköihin perustuva sähköntuotanto on aina hyvin haavoittuvaa. Uudenlainen uusiutuvan energian hajautettuun tuotantoon perustuva älykäs sähköverkko sähkön varastointipisteineen (akustot, sähköautot) , voisi tarjota terroristeille ja pahantahtoisille valtioille kivisen leivän purtavaksi. 200 000 tuotantoyksikköä usean vuorokauden varastokapasiteetilla varustettuna, osa ulkoisesta verkosta täysin riippumattomina, on paljon vaikeampi tuhota kuin ne kuuden ydinvoimalan ja kymmenen hiilivoimalan muuntokeskukset tai kaksi valtakunnan päämuuntajaa ja kymmenen korkeajännitepylvästä.


Kiukkuinen energiablogisti on tähänkin heittänyt jo taannoin ratkaisuehdotuksia (  http://solarwindpronet-suomi.blogspot.fi/2012/08/ruotsalaistutkimus-2012-aurinkomyrskyt.html ), joita parempia tosin keksii mikä tahansa asiantuntijaryhmä, jos asialle vihkiytyy.

Myös taannoinen erikoistutkija Matti Nurmian asiantuntijahaastatteluni toi esiin sähköverkkojen haavoittuvuuden ja hajautetun energiantuotannon tärkeyden:
http://www.creatorsfingerprints.com.kummi.net/Matti_Nurmia_Interview


Muuten M.O.T. oli täyttä asiaa ja tervetullut keskustelun avaus. Toivon elääkseni, että keskustelusta tulee runsas ja hedelmällinen - lopultakin heräämme kansakuntana muuttamaan totaalisesti kurssia haaksirikon välttämiseksi.

JPS

sunnuntai 10. maaliskuuta 2013

Onnea 2-vuotiaalle Fukushiman ydinvoimaonnettomuudelle!

Nurkan takana saattaa vaania uusi ISO Musta Joutsen, mikäli TEPCON Fukushima-50 erikoisryhmän insinöörejä on uskominen     Kuva: Jukka Seppälä/Creator's Fingerprints

Onnea todella tarvitaan, sillä australialaisen "The Australian" -lehden haastattelemat Fukushima-50 ydininsinöörien muodostamaan laitoksen pelastusryhmään kuuluneet nimettöminä haastatellut työntekijät kertoivat henkilökohtaisia kokemuksiaan ja mielipiteitään, joiden mukaan reaktorit olivat pahoin vaurioituneita jo ensimmäisen maanjäristyksen jälkeen, ja ainakin osa niistä alkoi vuotaa radioaktiivisuutta ennenkuin tsunami iski. Tätä he eivät tietenkään voi kertoa TEPCOn virallisena mielipiteenä, koska TEPCO, kuten koko ydinteollisuus ja valvovat viranomaiset kiistävät asian. Muutenhan kaikki Japanin ydinreaktorit olisi pakko sulkea lopullisesti puutteellisen maanjäristyskeston vuoksi tai ainakin tehdä vuosia vieviä kalliita vahvistuskorjauksia. Samoin kymmenet tai sadat reaktorit muissa järistysaltiissa maissa olisi korjattava tai suljettava. Niinpä nyt jatketaan ydinteollisuudessa hannu hanhi -tyyliin kuin mitään ongelmaa reaktorien järistyksenkestossa ei olisi.

LINKKI (engl.) -  ENENEWS: 
http://enenews.com/fukushima-workers-smoke-pouring-unit-1-before-tsunami-hit-doubt-quake-crippled-reactors-could-torpedo-japans-attempts-restart-nuclear-plants

Toinen Fukushima-50 -ryhmän insinöörejä huolettava asia on se, että vaikka media ei juuri enää ydinturmasta kirjoittelekaan, on nurkan takana koko ajan väijymässä maailmanlaajuisen katastrofin uhka. Henkensä, terveytensä ja kaikki voimansa alttiiksi laittaen ydinvoimalan pelastustöitä onnettomuuden alkupäivistä lähtien tehnyt japanilaisinsinööri totesi reaktorirakennusten olevan hyvin huonossa kunnossa jopa luhistumisvaarassa jo kaksi vuotta sitten sattuneen suurmaanjäristyksen ja tsunamin jäljiltä. Jos nyt tulee uusi voimakas järistys tai tsunami, rakennukset voivat romahtaa.  - Ja silloin insinööri ilmoittaa aikovansa evakuoitua sieltä.

LINKKI (engl.) - ENENEWS: http://enenews.com/fukushima-workers-plant-set-to-collapse-from-another-quake-critically-vulnerable-completely-fragile

Kun TEPCOn arvostettu, kokenut ydinvoimainsinööri puhuu näin, uskon, että sanoilla on vieläkin vahvempi kaiku kuin amerikkalaisten ydinvoima-asiantuntijoiden, esimerkiksi, Arnie Gundersenin, samansuuntaisilla lausunnoilla, joita he ovat tuoneet julkisuuteen jo kahden vuoden ajan. Nämä TEPCOn työntekijöiden epäviralliset lausunnot kuitenkin vahvistavat todeksi arviot, joita kriittiset asiantuntijat eri puolilla maailmaa ovat tehneet katastrofin alkupäivistä lähtien: tilanne ei todellisuudessa ole TEPCOn eikä Japanin hallituksen hallinnassa, vaan hyvällä tuurilla ja epätoivoisilla ensiapukonsteilla mennään summittaista toimenpidevyyhteä selvitellen päivästä toiseen toivoen parasta ja peläten pahinta.

Toistaiseksi on oltu onnekkaita. Tuuri tai varjelus, miten sen kukin haluaa nähdä, ei välttämättä kuitenkaan jatku loputtomiin. Ihminen on luotu oppivaiseksi. Ja meillä on vastuu. Meillä kaikilla.

Vaihdetaan tsunameissa ja maanjäristyksissäkin turvallisesti käyttäytyviin energialähteisiin, bioenergiaan, aurinko- ja tuulivoimaan. Puhtaamman, turvallisemman ja toimitusvarmemman energiajärjestelmän aika on nyt.


Uusiutuvan energian aikakausi on alkanut!    Kuva: Jukka Seppälä/Creator's Fingerprints


JPS

keskiviikko 20. helmikuuta 2013

Tähän on tultu: Kolmekymmentä tuulimyllyä korvaa yhden ydinrektorin


Maailman tehokkaimman ydinreaktorin voisi korvata 80-240 protoasteella olevalla jättituuliturbiinilla, Loviisan reaktori korvattaisiin 30-90 tällaisella tuulimyllyllä  Kuva: Jukka Seppälä/Creator's Fingerprints

Tiedän, että vastaväitteet alkavat heti kun otsikko on luettu loppuun: "Että muka 30 tuulimyllyä vastaisi ydinreaktoria - älä hulluja puhu!"

Mutta todellisuus on ennakkoluuloja ihmeellisempää. Saksassa ja muualla maailmassa kehitellään tosissaan tuuligeneraattoreita, joiden maksimiteho olisi 20 MW. Siis kymmenen tällaista myllyä tuottaisi tuulisena päivänä 200 Megawattia. Ja kolmekymmentä kehräisi kokoon 600 Megawattia, tuollainen Loviisan ydinreaktorin teho.


LINKKI (engl.) - POWERMAG:
http://www.powermag.com/renewables/wind/Major-Offshore-Players-Introduce-Colossal-Wind-Turbines_3613.html

LINKKI (engl.) - THE CLEAN ENERGY EXCHANGE : http://www.thecleanenergyexchange.org/posts/view/wind-turbine-blades-push-size-limits/oa1e25hj0a/


No on tietysti totta, että 1600 MW:n Olkiluoto -3:n korvaajaksi niitä tarvittaisiin 80 myllyä. Ja jos vuotuista sähköntuotantoa ajatellaan pitäisi saman sähkön tuottamiseksi rakentaa n. 240 myllyä, että pärjättäisiin maailman suurimmalle ydinreaktorille. Mutta silti luvut ovat vaikuttavia. Ehkä olisi taas aika päivittää oma uusiutuvan energian tietämys. Tuuli puhaltaa nyt vahvasti myötäisenä, kevätauringon muistutellessa aurinkoenergian vahvasta esiinmarssista!


Uusi 20 MW saksalaismylly vastaisi ainakin neljääkymmentä tällaista vanhempaa tuuligeneraattoria. Kyseinen tuulivoimala sijaitsee Olkiluodossa kai lähinnä kertomassa tuulivoimaloiden tehottomuudesta ydinvoimaan verrattuna. (Toivottavasti myllyä hyödynnetään kunnollisten akustojen avulla lisävaravoimaksi, jos ydinvoimalaa kohtaa blackout)   Kuva: Jukka Seppälä/Creator's Fingerprints


JPS 

torstai 14. helmikuuta 2013

400 ydinvoimalaa sulaa ja palaa - EVVK?

Voisiko 40-400 ydinreaktoria polttoainealtaineen palaa yhtäaikaa? Amerikkalaistutkijat väittävät sen olevan täysin mahdollista, jos vakava aurinkomyrsky iskee.   Manipulaatio: Jukka Seppälä/Creator's Fingerprints

Jonakin päivänä se voisi olla totta. Yhdysvalloissa on arvioitu, että vakava aurinkomyrsky voisi polttaa maailmanlaajuisesti yli 2000 suurta korkeajännitemuuntajaa. Näiden erikoismuuntajien globaali tuotantokapasiteetti normaaliaikana on 100 muuntajaa vuodessa. Jos suurta osaa maailmasta kohtaisi aurinkomyrskyn aiheuttama sähköverkkojen pitkäaikainen romahdus, tällaisiin tuotantolukuihin tuskin päästäisiin. Jos kaikkien muuntajien korvaaminen uusilla veisi normaalioloissa 20 vuotta, kuinka kauan se kestäisi perusinfrastruktuurien, kaupan, liikenteen, rahaliikenteen, vesi-, ruoka-, ja terveydenhuollon romahdettua, ryöstelyn ja anarkian astuttua hallitsemaan suurinta osaa ihmiskuntaa. Poikkeusoloissa leviävät kulkutaudit olisivat myös riesana. Mutta pahimpia ja nopeasti sähköjen katkettua ilmaantuvia ongelmia olisi ydinvoimaloiden reaktoriytimien sulaminen ja räjähtäminen vedyn täyttäessä reaktorirakennukset sekä niiden käytetyn polttoaineen altaiden kuivuttua polttoaineen zirkoniumkuoren sytttyminen tuleen, levittäen joka reaktorialueella kymmenien reaktorisydänten sisältämän radioaktiivisuuden ilmaan kenenkään estämättä.

Pahimmillaan sulavia ja palavia reaktoreja olisi  400, todennäköisimmin ehkä 40. Ihminen on kekseliäs ja ehkä osa varajäähdytysjärjestelmistä saataisiin toimimaan, vaikka valtakunnasta olisi kaatuneet kaikki pääsähköverkot. Ihmiset saattaisivat kuljettaa omia PV-aurinkosähköpaneelejaan, piengeneraattoreja ja tuuliturbiineja ydinvoimaloihin, joissa niista viriteltäisiin akkujen kanssa hätäjäähdytysjärjestelmiä. Ajan kuluessa saataisiin ehkä kerättyä niitä lisää ja korjattua vanhat varageneraattorit. Uskon, että näin voitaisiin pelastaa suurin osa voimaloista.

Mutta jos meillä palaisi 40 ydinreaktoria ja niiden käytetyn polttoaineen varastot, saattaisi yhteenlaskettu laskeuma hyvinkin vastata 500-800  Chernobylin onnettomuutta. (MITTATIKKU: Fukushmassa on arvioitu, että jos nyt tuhoutuneen kolmen reaktorin lisäksi neljännen reaktorin maanjäristyksissä ja räjähdyksissä vaurioitunut käytetyn polttoaineen allas romahtaisi, polttoaine kuivuisi ja syttyisi palamaan, päästöt vastaisivat 50-80 Chernobyliä) Silloin olisivat vitsit vähissä kaikkien tiedonvälitys- ja viranomaisverkkojen romahdettua. Säteily on näkymätöntä, hajutonta ja mautonta. Ihmiset eivät yksinkertaisesti tietäisi, miksi niin moni alkaa voida pahoin, tukka lähteä ja palovammojen kaltaisa vammoja ilmaantua iholle veriripulin lisäksi. Epäiltäisiin kulkutauteja ja alettaisiin karttaa toisia ihmisiä, jopa käyttäytyä väkivaltaisesti sairastuneita kohtaan. Ja kun akuutin säteilysairauden oireet ilmaantuvat, on jo useimmiten liian myöhäistä toimia, koska säteilyä on silloin kaikkialla, ilmassa, vedessä, ruuassa, vaatteissa, rakennuksissa. Se olisi elämää helvetissä.

Onko tämä science fictionia, vai muuten täysin keksittyä, vai haluanko vain pelotella ihmisiä huvikseni?

LINKKI (engl.) - HUFFINGTONPOST: http://www.huffingtonpost.com/matthew-stein/400-chernobyls_b_1171129.html

Valitettavasti nämä skenaariot tulevat Yhdysvaltain armeijan tutkimuslaitoksen ja kokeneiden tiedemiesten liittovaltiolle tilaustyönä tekemästä tutkimuksesta, jossa kartoitettiin vakavan aurinkomyrskyn todennäköisyyttä ja seurauksia.  http://solarwindpronet-suomi.blogspot.fi/2013/01/kuka-pelkaa-mustaa-joutsenta.html Tulokset olivat karut: jos emme varaudu ajoissa, tällainen kerran 100-200 vuodessa tapahtuva superaurinkomyrsky voisi lopettaa nykyisin tuntemamme maailman olemasta. (LINKKI (engl.) - POWERMAG:  http://www.powermag.com/smart_grid/The-Electric-Grid-Civilizations-Achilles-Heel_5252.html )
Todennäköisesti sen seuraukset olisivat ainakin yhtä tuhoisat kuin rajoitetun ydinsodan. Kuolleet laskettaisiin ainakin miljoonissa ja valtiollinen maailmankartta voisi muuttua hyvinkin radikaalisti. Sodat ja sekasorto ja viimeisistä ruokavaroista sekä helposti hyödynnettävistä raaka-aineista käytävä kamppailu pahentaisi tilannetta entisestään. Puhtaasta viljelymaasta tulisi kullan arvoista.

Entä voimmeko varautua aurinkomyrskyihin?

Kyllä voimme, mutta sanallinen valmius: " Meillä Suomessa sähköverkot kestävät aurinkomyrskyt." ei riitä minhinkään. Ne eivät kestä. Piste.

Jos haluamme varautua siihen tarvitaan kohtalaisia investointeja. USA:ssa tutkijaryhmä laski, että noin 1 miljardilla dollarilla maan sähköverkot ja muuntajat saadaan suojattua kohtuullisesti aurinkomyrskyjä vastaan. Ja että toisella miljardilla dollarilla saadaan maan kaikki ydinvoimalat varustettua vuoden generaattoripolttoaineella, varageneraattoreilla EMP:n kestävissä teräskonteissa, tarvittavilla varaosilla ja huoltotarvikkeilla, jotta voimalat saadaan jäähdytettyä vuoden ajan, jos ulkoiset sähköverkot menetetään.

Arvatkaapa, menikö ehdotus läpi kongeressissa? No ei tietenkään, ei edes osa siitä. http://solarwindpronet.blogspot.fi/2012/11/michio-kaku-solar-flares-can-cause.html

Näiden turvajärjestelmien hinnalla saadaan kyllä ostettua 1 kappale B-2 pommittajia. Niiden tarpeellisuutta poliitikot eivät kiistä.

Entä meillä? Kyllä Olkiluoto-3:a suunniteltaessa on mietitty myös aurinkomyrskyjä, mutta kantaverkkoyhtiö Fingrid väittää Suomen verkon kestävän millaisen aurinkomyrskyn tahansa. Heidän perusteensa vain ovat hatarat. Meillä todetuista, noin puoleen supermyskyn aiheuttamista nousevista maajännitteistä ei kuulema aiheutunut sanottavia vaurioita, joten verkon täytyy kestää kaikki myskyt. Näin ainakin Fingridin asiakaslehti taannoin julisti. Toivottavasti siellä on päivitetty tietämys ja asenteet!

Jankutan blogissani näistä asioista, mutta en halua herätä jonakin aamuna talossani kylmään sähköttömään kämppään, jonne ei tule vesiä, kuuntelemaan patteriradiosta onko YLEllä selitystä asialle ja kuulla sieltä, kuinka Olkiluoto, Loviisa, Sosnovyi Bori, Forsmark ja kaikki lähimaiden voimalat lykkäävät myrkkyä taivaalle, minkä kerkeävät. Ja että kaupat ovat kiinni, pankit eivät voi toimia, ja että ruoka loppuu. Silloin voi herätä monta kysymystä, miksi ihmeessä me idiootit emme tehneet niitä muutamia pieniä korjauksia, joilla pahin olisi vältetty. Ja meille annettiin aikaa.

JPS

Suomesta savupiipputeollisuuden ja jätealtaiden retromaa

Laukaan Vihtajärvi oli ehkä Suomen saastunein järvi 1980-luvulla. Nyt saastuttavaa teollista toimintaa tuetaan jälleen Suomessa valtion voimin  Kuva: Jukka Seppälä/Creator's Fingerprints


Viimeaikaiset uutiset näyttävät osoittavan, että Suomessa on viimeaikoina herännyt retrohenkisyys valtiovallan ja elinkeinoelämän keskuudessa. Täällä selvästi haikaillaan 1960- ja 1970-luvuille, jolloin maan kaikki voimat valjastettiin kyselemättä palvelemaan saastuttavaa savupiipputeollisuutta, joka pilasi järvemme ja vesistömme vuosisadoiksi eteenpäin. Lähistöllä sijaitseva Lievestuoreen sellutehtaan "lipeälampi" lurautteli ajoittain kunnostettunakin kymmenien miljoonien eurojen ympäristöurakasta huolimatta alapuolisiin vesistöihin runsaita päästöjään. Paperi- ja selluteollisuuden jäljiltä useiden suurten vesireittien pohjasedimentit sisältävät runsaat määrät klooriyhdisteitä ja erilaisten savupiippu-konepajaverstaiden sekä tehomaametsätalouden pcb-dioksiinijäämiä. Tästä paikasta, josta kirjoitan, parin kivenheiton päässä sijaitsee aikanaan Suomen saastunein järvi, Vihtajärvi, jonka pilasi Kemiran ruutitehtaan ja ammustehtaan lyijy-, happo- ja raskasmetallipäästöt. Jos joku silloin erehtyi arvostelemaan luonnon pilaamista hän sai lähes maanpetturin maineen. Nämä asiat olivat tabuja, joista ei ollut sopivaa puhua, ainakaan tehdaspaikkakunnalla. Edistys, työpaikat ja taloudellinen hyöty oli epäpyhä kolminaisuus, jonka nimiin kaikki vannoivat ja toisinajattelijat olivat kerettiläisiä.

Aistin nykyisin samanlaista asenneilmastoa Suomen kaivospolitiikassa ja ydinvoimapolitiikassa. Talvivaaran valtio-omistaja ja eläkerahastot syytävät kymmeniä miljoonia euroja liikoja kyselemättä, välittämättä hälyttävistä ympäristövaikutuksista. Raha, työllisyys, talous. Niiden nimiin vannotaan , kun tehdään Suomesta Pohjolan kehitysmaata, jossa ulkomaiset kaivoskonsernit saavat mellastaa miten haluavat, vieläpä valtiovallan tuella. Se ainutlaatuisen kaunis pohjoinen ulottuvuus, josta ylpeänä EU:ssa vaahdotaan, ollaan valmiita myymään näennäistyöllisyyden alttarille, vieläpä maksamaan siitä, jos joku huolii. Vastustajat ovat kylähulluja ja ympäristöhörhöjä, kiusallisia kauneusvirheitä poliittisissa illallispuheissa. Kaunis eheä EU-mallimaa-maailmankuva kun rikkoutuu niin herkästi tällaisista inhottavista ympäristösaivarteluista. Kaikkein hankalimpia häirikköjä ovat kuitenkin harhaoppiset asiantuntijat, jotka saavat jotkin "oikein" ajattelevatkin epäröimään. Onneksi urakehitys huolehtii heistä vuosien myötä.

Talvivaaran kaivosta ei pitäisi pyrkiä pitämään hengissä hinnalla millä hyvänsä. Talvivaaralle ei pitäisi antaa ympäristölupia lisäpäästöihin. Talvivaaran tulisi todella ennallistaa pilaamansa alueet. Uraaninlouhintaan ja jalostukseen tai uraanipitoisten malmioiden avaamiseen Suomessa ei pitäisi antaa lupia.

Uraani ja sen sisarisotoopit ovat pitkäikäisiä ja ihmiselle äärimmäisen haitallisia aineita jo pieninä pitoisuuksina, samoin raskasmetallit. Kaikki voitava on tehtävä, ettei kyseisiä aineita joudu ihmisten tai eläinten ravintoon, juomaveteen, hengitysilmaan tai asuinympäristöön. Entisillä uraanikaivospaikkakunnilla ja niiden lähialueilla samoin kuin entisten työntekijöiden ja heidän perheidensä keskuudessa tietyt syövät ja muut näiden aineiden aiheuttamat sairaudet ovat huomattavasti yleisempiä kuin verrokkiväestössä, samaan tapaan kuin asbestiteollisuudessa työskenneillä. Asbestiakin pidettiin hyvänä ja turvallisena aineena lähes vuosisadan ajan, kunnes lopulta uskottiin terveysalan asiantuntijoiden ja uhrien perheiden esittämiä asiaperusteita ja riippumattomien tutkimusten tuloksia enemmän kuin voittoa tuottavan teollisuuden omia tulkintoja. Elämme tänään samassa kehässä kaivos- ja ydinteollisuuden pyörityksessä. http://solarwindpronet-suomi.blogspot.fi/2012/11/matti-vanhasen-menneen-poliittisen.html
http://solarwindpronet-suomi.blogspot.fi/2012/11/talvivaaran-allas-vuotaa-yha.html

LINKKI (engl.) - 700 syöpää 4 neliömailin alueella, uraani- ja thorium- rikastusjätteet saastuttaneet pohjavedet ja ilman - KSDK : http://www.ksdk.com/news/article/358520/3/Cancer-map-may-show-enormous-St-Louis-cluster--

Meillä on vaihtoehtoja saastuttavien tilalle. Vaatii poliittista avarakatseisuutta, ideologista ja taloudellista rohkeutta olla muutosgeneraattorina kestävämpään ja puhtaanpaan talouteen. Uusiutuvaan energiaan siirtyminen, hyvin järjestetyn kierrätyksen mahdollistaminen ja tiukasti valvottu, säännelty kaivostoiminta toimijan täydellä korvausvastuulla varustettuna antaa mahdollisuuden tulevienkin sukupolvien silmissä kestävän talouskehityksen onnistumiseen.

JPS

tiistai 5. helmikuuta 2013

Ydinvoima on halpaa!

Ydinsähkö on kalliimpaa kuin optimistisesti kuviteltiin. Toisin, kuin kuvassa näkyvän Olkiluodon, Loviisan ydinreaktorien ydinjäte päätyi Venäjälle MAJAKin ydinasehjelmaan ja luomaan maailman saastuneinta aluetta. (Kuva: Jukka Seppälä/Creator's Fingerprints)


Ydinsähkö on niin halpaa, ettei sitä edes kannata laskuttaa asiakkailta. Näin kertoi amerikkalainen sodanjälkeinen yltiöoptimistinen propaganda uudesta mullistavasta energiamuodosta.

Lewis Straussin, amerikkalaisen ydiase- ja ydinvoimasuunnittelijan kuuluisa lausuma puheessaan syksyllä 1954  (LINKKI (engl.) - THE ENERGY LIBRARY:  http://www.theenergylibrary.com/node/12259 ) on saanut ironisen merkityksen, jota sen luoja tuskin halusi. Lausetta lainattiin aluksi laajalti ydinvoiman puolestapuhujien keskuudessa ja tiedotusvälineissä, mutta nykyisin sitä käyttävät lähinnä ydinvoimaan kriittisesti suhtautuvat varoittavana esimerkkinä katteettomista odotuksista.

Silti lupaus on alkanut toteutua täysin eri energiamuotojen puolella: "niin halpaa sähköä ettei kannata laskuttaa", on nähty vain ajoittain viime kesänä Keski-Euroopan sähköpörssissä, jossa runsas vesivoiman, tuulivoiman ja aurinkosähkön tarjonta laski hetkittäin sähkön tukkuhinnan erään suomalaisen asiantuntijan luonnehdintaa lainatakseni "käytännössä nollaan". Mutta asialla ei ollut ydinsähkön edullisuus, vaan uusiutuvan energian ylitarjonta. Saman toteaa alla olevan linkin britti-kirjoittaja.


LINKKI (engl.) - GUARDIAN: http://www.guardian.co.uk/environment/damian-carrington-blog/2012/may/22/energy-nuclear-renewables


Joitakin viitteitä siitä, kuka maksaa sen viime vuosisadan viisi-kuusikymmenluvuilla luvatun halvan ydinsähkön todelliset kustannukset voi saada vaikkapa Iso-Britanniasta. Siellä Sellafieldin ydinlaitoksen jätteiden käsittelyn kokonaishinta-arvio on noussut jo 67,5 miljardiin puntaan, eli 78,5 miljardiin euroon. Melkoista miljardipeliä ja tässä ei ole vielä laskettu ollenkaan Sellafieldin, ydinvoimaloiden ja koko ydinteollisuuden aiheuttamaa sairastuvuutta ja sitä kautta valtavia kustannuksia Brittien ja muiden lähimaiden kansantalouksille.

Linkki (engl.) - BBC : http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-cumbria-21298117

Tai sitten halvan ydinvoiman luvattuun maahan, USA:han. Yhdysvalloissa ajetaan kannattamattomana alas taas yksi ydinvoimala, Crystal River. Se vaurioitui päivitystöiden yhteydessä, suojarakennukseen tuli murtumia ja korjaustyöt olisivat maksaneet miljardeja dollareita. Niinpä järkevin päätös oli purkaa koko komeus. Laitoksen purkamisen ja ja alueen puhdistamisen on arvioitu vievän vaivaiset 60 vuotta, eli jos se aletaan laskea tänä vuonna, niin Crystal Riverin ydinvoimala pitäisi olla purettu ja alue tiptop vuonna 2073. Osa lastenlapsistammekin on jo tilastollisesti silloin eläkkeellä. Jos vuonna 1953 olisi osattu tehdä yhtä isoja ydinvoimaloita, ja päätetty purkaa yksi rikkinäinen ja radioaktiivinen sellainen, olisikohan osattu arvioida realistisesti työn kustannukset? Ja olisiko laitoksen omistajafirma vielä pystyssä vuonna 2013? Tuskinpa vain. Tässä riittää hieman miettimistä.

LINKKI (engl.) - HERALDTRIBUNE : http://www.heraldtribune.com/article/20130205/WIRE/130209798/2055/NEWS?p=all&tc=pgall

Tai sitten meidän kotoiset Loviisan reaktorimme. Ne pukkasivat radioaktiiviset jätöksensä kehitysmaa Venäjälle (enimmäkseen entiseen Neuvostoliittoon). Suomalaiset olivat tyytyväisinä mukana luomassa maailman saastuneimmaksi kuvattua järveä, jonka rannalla vielä joku vuosi sitten riitti tunnin oleskelu kuolettavaan säteilyannokseen. Nyt rantoja on peitetty betonilla, joten tilanne on hieman parantunut, mutta tuhansiin vuosiin tämän järven ja lähivesialueiden radioaktiivinen saastuminen sairastuttaa ja tappaa massoittain Venäjän kansalaisia, sieltä köyhemmästä päästä.. Toivon sydämestäni, että he heräävät vaatimaan kansainvälisiltä tuomioistuimilta korvauksia niiltä, jotka vastuuttomasti saastuttivat heidän asuinalueensa radioaktiivisilla jätteillä. Ja tähän ovat syyllistyneet myös suomalaiset ydinvoimayhtiöt, joilla on paitsi korvaus- ja korjausvastuu, myös eettinen vastuu samalla lailla, kuin Telia-Soneran johtajilla lahjusepäilyskandaalissa.

Miksiköhän tällaisista ydinteollisuuden sotkuista ei synny vastaavia skandaaleja mediassa?

LINKKI - WIKIPEDIA (Karatsai):
http://fi.wikipedia.org/wiki/Karat%C5%A1ai


LINKKI - WIKIPEDIA (Majak)
http://fi.wikipedia.org/wiki/Majak

LINKKI - VOICE: http://www.voice.fi/ilmiot/maailman-vaarallisin-jarvi-on-venajalla-pelkka-rannalla-seisominen-aiheuttaa-kuoleman/8/46027?fb_ref=voice&fb_source=message

Kyseessä on periaatteessa samanlainen väärinkäytös, kuin ongelmajätteiden vieminen kehitysmaihin. Sitä voidaan verrata vaikkapa elektroniikkajätteen tai purettavien laivojen toimittamiseen Afrikkaan tai Aasiaan mafianomaisten rikollisten yritysten käsiin. Silloin pestään kädet tuhansien  köyhien työläisten sairastumisen ja kuoleman eettisestä loasta, jonka vaarallisten kemikaalien ja ala-arvoisten työolojen uhriksi joutuvat ihmiset käsiimme jättävät.


Ei Suomessa tiukattu, mitä veli neuvostoliittolainen ydinjätteillemme teki, oltiin tyytyväisiä, kun päästiin niistä eroon. Niin oli tyytyväinen Neuvostohallintokin, joka ei varmasti olisi edes kertonut suomalaisille tekevänsä ydinjätteistämme mm. ydinkärkiä, joista osa saattoi olla suunnattu Suomi-neidon suuntaankin. Eikä Neuvostohallinto ollut tippaakaan kiinnostunut Majakin lähialueiden asukkaiden tai työläisten terveydestä, armeijan ja jättivaltion ideologisen suunnitelmatalouden tavoitteet ja ulkokuori ajoivat ympäristöasioiden ohi.


(Tosin Neuvostojärjestelmä teki jotakin paremminkin kuin länsivallat - se evakuoi Chernobylin saastuneimmat alueet. Japani esimerkiksi ei ole vieläkään evakuoinut yhtä pahasti saastuneita Fukushiman ydintuhon saastuttamia alueita - lapset asuvat ja käyvät koulua edelleenkin Chernobylin pakollista evakuointialuetta vastaavissa säteilyoloissa.)


LINKKI (engl.) - FUKUSHIMA EVACUATION:
http://fukushima-evacuation-e.blogspot.jp/

LINKKI - laskeumakartta (engl.) - FUKUSHIMA-SOKAI: http://fukusima-sokai.blogspot.jp/2012/01/map-about-radioactive-contamination.html

Sydäntä ja järkeä kaivataan taas energiapolitiikkaan. Mukavuudenhalu, joka perustuu toisten ihmisten kärsimyksiin ja hengenvaaraan ei saa olla arvovalintaperuste sivistysvaltiossa. Meillä on turvallisia, edullisia ja eettisesti kestäviä vaihtoehtoja. Nyt on muutoksen aika. Breshnev on kuollut.

JPS

maanantai 28. tammikuuta 2013

Kuka pelkää Mustaa Joutsenta?

Kuka pelkää Mustaa Joutsenta!Kuva: Jukka Seppälä/Creator's Fingerprints

"En minä ainakaan!"

Näin vastaa suomalainen poliitikko ja energiateollisuuden edustaja ja pinkaisee juoksuun.

Ainakin, jos STUKin entistä johtajaa Jukka Laaksosta on uskominen hänen toimiessaan venäläisen, "huipputurvallisen" ydinvoimateollisuuden lobbarina.
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/121245-stuk-pomo-mokasi-%E2%80%93-suomi-pahoitteli
http://www.talouselama.fi/uutiset/venalaisten+pestaama+stukin+exjohtaja+myontaa+rosatomilla+on+poliittisia+tehtavia/a2094302
http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/stuk-in-ex-johtaja-oli-saada-turpiinsa-arevan-p-johtajalta
http://www.uusisuomi.fi/asiasanat/rosatom?qt-kaupalliset_kumppanimme=0

Pitäisikö sitten pelätä? Mikä on musta joutsen?

Mustia joutsena on sittenkin olemassa. Kuva: Jukka Seppälä/Creator's Fingerprints

Musta joutsen -termin lanseerasi libanonilais-amerikkalainen taloustieteilijä ja tilastomatemaatikko Nassim Taleb, jonka kirjan vuodelta 2007 "The Black Swan: The impact of the highly improbable" (suomennettu: "Musta joutsen: Erittäin epätodennäköisen vaikutus")
http://fi.wikipedia.org/wiki/Musta_joutsen:_Eritt%C3%A4in_ep%C3%A4todenn%C3%A4k%C3%B6isen_vaikutus on luonnehdittu kuuluvan 12 merkittävimmän teoksen joukkoon toisen maailmansodan jälkeen.

Musta joutsen -tapahtumat (black swan events) ovat Talebin mukaan yleisesti erittäin epätodennäköisinä pidettyjä tapahtumia, jotka piilottelevat tarkkailijoilta, koska niitä ei ole aikaisemmin raportoitu tapahtuneeksi. Niillä on myös erittäin suuri vaikutus, kun ne toteutuvat. Lisäksi niitä pidetään jälkikäteen täysin mahdollisina ja todennäköisinä tapahtumina.

Esimerkkejä tällaisista tapahtumista on vaikkapa 11/9 New Yorkin terrori-isku, jolla oli hyvin laajat seuraukset maailmanhistoriaan. Tällaisina musta joutsen -tapahtumina voidaan pitää myös Chernobylin ja Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuksia, joista monet kriittiset asiantuntijat olivat turhaan varoittaneet etukäteen suuren enemmistön pitäessä niitä mahdottomina tai äärimmäisen epätodennäköisinä tapahtumina. Tyypillinen musta joutsen- tapahtuman seuraus on Neuvostoliiton hajoaminen Chernobylin onnettomuuden vauhdittamana, kuten entinen presidentti Michail Gorbatshov muistelmissaan asian ilmaisee.

Yhdysvalloissa on havahduttu miettimään supervallan tulevaisuutta ja olemassaoloa eniten uhkaavia tapahtumia ja tässä avuksi tulee Nassim Talebin musta joutsen -teoria. Vuoden 2011 lopulla NIC (The National Intelligence Council) vähän tunnettu Kansallinen Tiedusteluneuvosto, joka USA:n valtahierarkiassa sijoittuu presidentin ja tiedustelupalvelujen väliin, antoi parille tusinalle Yhdysvaltojen energiahuollon senioriexpertille tehtäväksi miettiä, mitkä ovat kansakunnnan olemassaoloa eniten uhkaavat skenaariot, jotta niitä vastaan voitaisiin varautua ajoissa.

LINKKI (engl.) - POWERMAG: http://www.powermag.com/smart_grid/The-Electric-Grid-Civilizations-Achilles-Heel_5252.html

Normaalien luonnonkatastrofien ja ydinsodan lisäksi sivilisaation akilleenkantapääksi muodostui yllättäen yksi vähän julkisuudessa käsitelty aihe: sähköverkkojen romahtaminen. Se nousi asiantuntijoiden listalla kaikkein suurimmaksi lyhyen aikavälin uhkaksi, joka voisi viedä yhdysvalloilta sen maailman johtavan valtion roolin ja romuttaa amerikkalaisen - länsimaisen elämäntavan.


Manipulaatio: Jukka Seppälä/Creator's Fingerprints


Entä meillä Suomessa ja Euroopassa. Onko meillä kuultu mustista joutsenista. Uskooko kukaan niiden olemassaoloon? Antiikin ajalta uuden ajan alkuun musta joutsen edusti mahdotonta tapahtumaa, koska niitä ei uskottu olevan olemassa. Sitten eurooppalaiset löysivät Australian mukana sieltä oikeita, eläviä mustia joutsenia. Metafora sai uuden merkityksen: musta joutsen on jotakin, jota ei uskota olevan olemassa, mutta kuitenkin se on.

Samaan aikaan lokakuussa 2011, kun pari tusinaa amerikkalaista viisasta energiateollisuuden harmaapartaa pohti suurvaltaa kohtaavia uhkakuvia, eräs aloitteleva energiablogisti piirsi ensimmäisessä julkaisemassaan blogikirjoituksessa lukijoille kuvan uskomattomasta linnusta - mustasta joutsenesta - joka voisi lentää tänne meillekin, niinkuin muuallekin maailmaan, tuoda mukanaan miljoonien ihmisten sairastumisen ja kuoleman, muuttaa pysyvästi koko länsimaisen elämäntavan. Ja sen jäljiltä nousisi ydinvoimaloistamme ja käytetyn polttoaineen altaista tuonelan-joutsenen-musta savu.
http://solarwindpronet-suomi.blogspot.fi/2011_10_01_archive.html
Tarvitaan vain yksi vuosisadan aurinkomyrsky ja muutamassa tunnissa tuntemaamme maailmaa ei ole. Alkaa selitysten, tiedon pimittämisen ja hengissäpysymisen aikakausi, jonka mukanaan tuomia epävarmuustekijöitä ei viitsi oikein alkaa edes pohdiskella.


Manipulaatio: Jukka Seppälä/Creator's Fingerprints


Jos haluat tutustua tähän survival-maailmaan voit käydä katsomassa muutaman erinomaisen (englanniksi tekstitetyn) haastatteluvideon näiden linkkien päästä:
 https://www.youtube.com/watch?v=YXocjiKU-Vk&list=PL4F42C68F5E0EF2D7
https://www.youtube.com/user/documentingian
Siellä Fukushiman alueen ja Iitaten kylän asukkaat kertovat, mitä on elää ydinvoimalaonnettomuuden saastuttamassa maassa - kun musta joutsen saapui. Ansioituneiden dokumenttien tekijän Ian Thomas Ashin blogisivusto löytyy tämän linkin takaa - suosittelen! http://ianthomasash.blogspot.fi/2013/01/feeling-grateful-honoured-and-on-task.html
Mustalla joutsenella on viesti päättäjille - Herätys! Kuva: Jukka Seppälä/Creator's Fingerprints

JPS