perjantai 19. lokakuuta 2012

Kommentti Veli-Pekka Salosen "Energia-ajatuksia" -kirjoitukseen valtioneuvoston tulevaisuusselonteko 2030-sivustolla

Koska tämä kommenttini Veli-Pekka Salosen kirjoitukseen Tulevaisuus- 2030 -sivustolla http://www.2030.fi/ennakoinnin-teemat/veli-pekka-salonen-energia-ajatuksia  venyi liian pitkäksi kyseisellä sivustolla julkaistavaksi, julkaisen sen tässä omalla blogisivullani:

Pari kommenttia energia-ajatuksiisi:
Varmasti fossiilisia polttoaineita verotetaan vuonna 2030 raskaasti, kuten kirjoitat. Ennustan kuitenkin auringon toiminnan paremman ymmärtämisen tuovan uusia näkökulmia ilmaston lämpenemiseen. Sanot ydinvoimaa päästöttömäksi, mikä ei pidä paikkaansa. CO2-päästöissä uuden ydinvoiman rakentaminen on todettu tuoreen amerikkalaisanalyysin mukaan olevan hiilivoiman jälkeen toiseksi pahin USA:n oloissa, koska ydinvoimaloiden rakentaminen kestää yli vuosikymmenen ja sen aikaa hiiliöljytalous puskee päästöjään ilmaan, hiilipäästöjä lisäävät myös uraanikaivostoiminnan, rikastamisen ja ydinjätteen säilytyksen/ loppusijoituksaen vaatima energiamäärä. Kun taistellaan CO2 päästöjä vastaan tuuli-, aalto- ja aurinkoenergia ovat lyömättömiä, nopeasti käyttöön otettavia ja päästöttömiä. Bioenergiakin on suhteellisen puhdasta ja sen päästöjä voidaan tuotekehitystyöllä pienentää.

Disinformaatiota radioaktiivisen säteilyn vaaroista ON todellakin helppo levittää ja vähätellä, varsinkin jos on miljoonien propagandabudjetti ja tukeva jalansija median omistukseen, kuten ydinvoimateollisuudella vielä toistaiseksi maailmanlaajuisesti on. Mutta tilanne on nopeasti muuttumassa: 2030-luvulla aletaan nähdä Chernobylin ja Fukushiman onnettomuuksien aiheuttamat geneettiset vauriot ihmisenkin perimässä. Nämä mutaatiot ottavat tavallisesti 3 sukupolvea ennen kuin alkavat ilmentyä laajamittaisesti näkyville. Esimakua tästä on saatu jo Chernobylin ja Fukushiman eläimistöstä, missä linnuilla mutaatiot ovat rajusti yleistyneet ja mm aivojen keskikoko on pienentynyt, mikä selittänee huonomman selviytymisen ja kantojen romahduksen. Perhoset tekevät monta sukupolvea vuodessa Japanin oloissa ja siellä onkin jo ilmennyt niissä hälyyttävän suuri määrä epämuodostumia ja mutaatioita uusimpien tutkimusten mukaan.

Arvelenpa, että vuonna 2030 ydinvoiman hyödyntäminen on jo voitu julistaa rikokseksi ihmiskuntaa vastaan, kuten useat japanilaiset intellektuellit ovat ehdottaneet maan synkän onnettomuuden jälkeisen tilanteen vuoksi.
Japanissa on arvioitu FD-onnettomuuden kokonaisuhrimääräksi 250 000 - 3000 000 ennenaikaista kuolemaa riippumattomien tutkijoiden toimesta. Jos kysytte WHOn tai IAEAn arvioita, puhutaan muutamasta tuhannesta. Mutta WHO ei saa julkaista yhtään tutkimusta ilman IAEAn lupaa ja IAEAn tehtävä on edistää ydinvoiman käyttöä. Tilanne on ikäänkuin huumekartelli valvoisi ja julkaisisi huumeiden terveyshaittoja koskevia tutkimuksia.

Mitä Suomen ydinvoimateollisuuteen ja suomalaisten kuolleisuuteen tulee, on harhakuva etteivät normaalisti toimivat ydinvoimalat saastuta. Uusien laajojen tutkimusten mukaan, joissa katsottiin maailmanlaajuisesti ydinvoimateollisuuden työntekijöiden sairastuvuutta ja kuolleisuutta on eri tutkimuksissa havaittu syöpäriskin olevan reilusti koholla jo aivan pienillä säteilyannoksilla. Samoin aivan pienet säteilyannokset tuottavat jopa suhteellisesti enemmän syöpiä kuin suuret annokset Hiroshiman - Nagasakin uhrien joukkotutkimuksessa viimeksi julkaistun raportin mukaan (maailman suurin ja pitkäkestoisin säteilyn terveyshaittojen tutkimus).

Lisäksi uudet tutkimukset tuovat näyttöä sille, että ydinvoimaloiden lähialueilla asuvien lasten syöpä- ja leukemiariski on merkittävästi koholla, syynä ilmeisesti radioaktiivinen tritium, jota voimalat päästävät jatkuvasti ympäristöön. Olkiluoto 3:n tritiumpäästölupa on muuten kymmenkertainen vanhoihin reaktoreihin nähden.

Suomen ydinteollisuus tappaa nytkin kymmeniä, satoja tai tuhansia ihmisiä, kukaan vain ei voi näyttää toteen syöpien ja sydäninfarktien yhteyttä voimaloiden päästöihin, koska ne hukkuvat tilastolliseen taustakohinaan. Onneksi uusimmat tutkimukset saavat tämän taustakohinan suodatettua ja tilanne alkaa selkiintyä. Lääketieteen puolella vähäisenkin ionisoivan säteilyn riskit on pystytty osoittamaan ja suojaustoimenpiteisiin on viime aikoina ryhdytty eri puolilla maailmaa.

Ruotsalainen Forsmarkin ydinvoimala oli pari viikkoa ennen eduskunnan Olkiluoto 3 päätöstä noin viidentoista minuutin päässä sydämensulamisonnettomuudesta (Saksan ydinturvallisuusviranomaisen arvion mukaan) menetettyään sähköt ja 12 turvajärjestelmää. Lopulta voimalan käyttöhenkilökunta teki oikean ratkaisun ja käänsi manuaalisesti kytkimiä, jolloin virta palautui. Olisi tarvittu vain pieni sekoilu tai hieman huonoa tuuria niin moni tämänkin lukijoista olisi mitä todennäköisimmin menettänyt asuntonsa ja lähes kaiken omaisuutensa ja eläisi ilman korvauksia evakuoituna jossain muualla Suomessa. Japanissa tämä on todellisuutta yli sadalletuhannelle ihmiselle.

Rakentavaa keskustelua aiheesta on vaikea syntyä, kun keskustelussa useimmiten vedotaan jo vanhentuneeseen tutkimusmateriaaliin tai selkeästi tendenssitieteeseen, jonka rahoittaja kertoo jo etukäteen tulokset. Kuten japanilaisen TEPCON tutkimus miten ionisoiva säteily voi estää diabetestä. Chernobylin laskeuma-alueiden lasten diabetes on kuitenkin 2-3-kertainen viereisiin matalan laskeuman alueisiin verrattuna, joten todellisuus on satututkimusta karumpaa.

Ydinvoiman ei todella tulisi olla tabu vaan siitä pitäisi alkaa keskustella avoimesti ja uusiin tutkimustuloksiin vedoten. Tuoreimmat riskianalyysit arvioivat toteutuneiden onnettomuuksien (eikä toiveajattelun) pohjalta vakavan, laajoja päästöjä aiheuttavan ydinonnettomuuden riskin olevan nykyisellä reaktorimäärällä 1 sydämensulamisonnettomuus kymmenessä - kahdessakymmenessä vuodessa. Jos ydinvoiman renessanssi toteutuisi ja reaktorikanta vaikkapa kymmenkertaistuisi, olisi odotettavissa yksi Chernobyl joka vuosi tai ainakin joka toinen vuosi. Parissakymmenessä vuodessa maapallo muuttuisi ihmiselle käytännössä asuinkelvottomaksi ja meidän, sekä eläinkunnan perimä olisi vaurioitunut pysyvästi.

Meidän tulee miettiä mitä todella tulevaisuudelta odotamme, millaisia riskejä hyväksymme. Haluammeko todella elää maailmassa, jossa Vietnamilla, Saudi-Arabialla, Egyptillä, Arabiemiraateilla, Liettualla, Syyrialla, Japanilla, Etelä-Korealla ja muutamallakymmenellä muulla maalla on oma hieno ydinase.( Ja tietysti pitäisihän se olla Suomellakin, kun Talvivaaran uraaninjalostus ja Olkiluoto 3:n MOX-polttoaine antavat siihen hyvän mahdollisuuden. Ja perustuuhan meidän Olkiluoto 1 ja 2 reaktorien tekniikka Ruotsin ydinaseohjelman toteuttamiseksi luodun yhtiön manttelinperijän, ASEA-Atomin teknologiaan.)

Vai haluammeko elää maailmassa, jonka voi ylpeänä jättää perinnöksi jälkipolville, hoidettuamme sitä vastuullisella tavalla.

Tuulivoimaa on Suomen sitoumusten mukaan rakennettava 2000 MW 2030 -luvulle mennessä ja vauhdilla sitä rakennetaankin nyt satoja megawatteja vuodessa. Minä ainakin katson ilolla metsien ja meren yllä pyöriviä myllyjä, kun tiedän etteivät ne vaaranna lastenlasteni ja heidän jälkeläistensä tulevaisuutta.

Vinkiksi vain: ydinvoiman entisessä mallimaassa, Koillis-Japanissa, suuri osa nuorista ei enää uskalla hankkia lapsia - ihan perustelluista syistä.

Terveisin: Jukka Seppälä,

luontokuvaaja, opettaja, energiabloggeri, freelance-journalisti
blogit: http://solarwindpronet-suomi.blogspot.fi/
(engl.) http://solarwindpronet.blogspot.fi/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti